vizil-metalokeramika-krunice-drikeri-a2-secivne-ivice-parodontopatia

Vizil proteza sa atačmenima | D. T. 56 godina

Vizil proteza sa atačmenima i metalokeramički most sa frezovanim krunama

Pacijentkinja D. T. rođena 1962. godine javila nam se zbog problema sa parodontopatijom u obe vilice. I estetika i funkcija kod ove pacijentkinje su bile ugrožene. Ona je želela da sazna možemo li joj ikako pomoći.

Dijagnoza

Nakon urađenog digitalnog ortopan snimka na kom se videlo kompletno stanje svih zuba. Došli smo da zaključka da pacijentkinja ima izraženu horizontalnu resorpciju (topljenje) kosti u obe vilice. Stoga su intervencije nadoknade kosti fibrinskim transplantatima i veštačkim membranama bile gotovo nemoguće.

Ono što je bilo ohrabrujuće jeste da prilikom merenja parodontalnih džepova nijedan nije bio dubok i problematičan, već su se generalno desni povlačile ravnomerno sa svih vratova zuba i dovodile do toga da su svi zubi počeli da budu osetljivi na hladno, toplo i slatko. U kosti su takođe stajali vrlo čvrsto dajući nadu da će moći da iznesu jedan složen stomatološki rad.

Za početak smo se odlučili da završimo protetski rad u gornjoj vilici i da vidimo kako će zubi pacijentkinje podneti krunice i protezu i da li će biti stabilni. Takođe smo morali da devitalizujemo(izvadimo živac) svih 6 prednjih zuba kako zubi ne bi bili dodatno osetljivi posle brušenja, ali takođe i na hladno.

Pacijentkinja je želela boju koju neće biti suviše bela i želela je što prirodniji izgled zuba.

Neke zube u bočnoj regiji nije bilo moguće sačuvati jer su se desni povukle skoro do polovine korenova zuba pa takvi zubi nisu se mogli brusiti. Pojedini bočni zubi su se i klatili i njih smo odlučili da izvadimo.

Protetski rad

Pacijentkinji je urađen kombinovani rad. Metalokeramički most od 6 kruna i vizil proteza sa atačmenima (drikerima) koja klikne na taj most. Zapravo ovde je pacijentkinja dobila lep i kompletan osmeh bez vidljivih metalnih kukica u protezi.

Na kraju efekat je bio više nego lep. Pacijentkinja prezadovoljna i srećna što je konačno rešila jedan od “većih problema u svom životu”. Mi je čekamo da se odluči i za donju vilicu kako bi efekat funkcionlno i estetski bio kompletan.

Ukoliko se plašite, a želite pomoć, dovoljno je da popričate sa lekarima u Meadentu. Priča i pregled svakako nikog nisu boleli. Takođe, intervencije koje uslede u nekoj od narednih poseta rade se isključivo sa anestezijom pa je bol praktično nemoguća. Stara vremena kad ste anestezije kupovali na trafikama i divljim apotekama danas su daleka prošlost. Danas je sve to mnogo udobnije i drugačije.

Mnogim pacijentima sa “neviđenim strahom od zubara” smo uspešno pomogli, a naše ocene na raznim socijalnim mrežama govore u prilog tome. Ne oklevajte, slobodno nas kontaktirajte i uverite se lično.