Krune i vizil sa atečmenima | A.B. 55 godina

Pacijent A.B. rođen 1965. godine javio nam se zbog niza problema koje je imao sa više zuba u obe vilice. Kao i većina pacijenata sličnog godišta strah koji je imao prema stomatologu bili su zaista veliki i nije nam bilo lako da pacijentu objasnimo da procedura sanacije nije ništa strašna kada se radi pažljivo i sa anestezijom.
Većina naših pacijenata između 40 i 50 godina života imaju neopisiv strah prema stomatologu, jer se u jednom trenutku njihove mladosti zbog nedostatka anestezije svaka intervencija radila bez anestezije. Možete li da zamislite da vam neko izvadi živac na živo? Takva intervencija je izuzetno bolna i to se danas više ne radi. Svaka intervencija danas radi se sa 4% anestezijom koja deluje momentalno i pacijent je anesteziran i ništa ne oseća narednih 2-4 sata.

Dijagnoza

U ovom slučaju, pacijent je imao veliki broj zaostalih korenova za vađenje ispod kojih su se nalazile ciste. Više zuba je bilo za lečenje. Bilo je potrebno prvo sanirati sve zube potencijalne nosače protetskog rada. Nekoliko zuba napred u gornjoj vilici su bili u dobrom stanju u kosti i nije ih bilo potrebno lečiti. Iskoristili smo ih da izradimo metalokeramički most od 6 članova, sa frezovanim krunicama na periferiji, koje služe da prihvate vizil protezu sa atačmenima.

Protetski rad

Na kraju, posle 3 nedelje i 6 poseta stomatologu naš pacijent dobio je kombinovani rad, metalokeramičke krunice i protezu koja je vrlo laka za navikavanje.
Naš pacijent bio je prezadovoljan rezultatima. Naglasio je da zaista nije trebalo da čeka toliko godina da bi ponovo smeo slobodno da se nasmeje. Odlučio je da uradi i zube u donjoj vilici i zakazao se neposredno nakon završetka protetskog rada u gornjoj vilici.
Možemo da zaključimo da lep i zdrav osmeh otvara mnoga vrata i unosi pozitivnu energiju u vaš život, ali i živote vama bliskih i dragih ljudi. Zato , ne čekajte.