all-on-4-locator-denture-proteza

All on 4 u gornjoj vilici i proteza na lokatorima | M.I. 54 godine

Pacijent M.l. rođen 1965. godine javlja nam se sa dve totalne proteze lošeg izgleda, od čega je jedna proteza bila lepljena toliko puta da se ni sam pacijent ne seća. Mnogo datih para za kupovinu lepka za proteze i svakodnevno stavljanje na protezu njemu su se smučili. Pacijent je želeo da za sebe konačno uradi nešto kvalitetno i lepo.

Dijagnoza

Pacijent je želeo da odmah pričamo o implantima i o rešenjima koja oni sa sobom nose. Zato smo prvo uradili 3D snimak viličnih kostiju i uradili temeljnu analizu njegove gornje i donje vilice. U gornjoj vilici pacijent je imao mesta za ugradnju 4 implanta i poprilično čvrstu kost. U donjoj vilici najviše mesta je, kako je to i najčešće, bilo u prednjem regionu. Odlučili smo za ugradnju takođe 4 implanta.

Ugradnja implanata

Nakon ugradnje implanata imali smo planove u vezi sa protetskim radovima koje za pacijenta planiramo, ali je svakako za njega najbolje bilo da se sa radovima sačeka 6 meseci kako bi bili sigurni da su naši implanti postigli adekvatnu stabilnost.

Nakon 6 meseci otvorili smo kapice svih implanata i izmerili stabilnost svakog pojedinačno uz pomoć Penguin RFA uređaja za merenje stabilnosti. Svih 8 implanata je pokazalo stabilnost preko 70 što je bio jasan signal da možemo pristupiti nastavku protetike.

All on 4 (most na šrafljenje na 4 implanta)

Zbog načina ugradnje implanata u gornjoj vilici, pri čemu su zadnji implanti ugrađeni pod uglom sa distalnim nagibom, a prednji implanti su paralelni, odlučili smo se za sistem All on 4. Sistem All on 4, ili „sve na 4“ podrazumeva izradu fiksnog hibridnog rada, keramičkog mosta koji se na 4 implanta kači putem šrafa. Takav rad ostvaruje blisku konekciju sa implantima preko multiunit abatmenta, struktura koje koriguju pozicije implanata i čine idealan spoj između mosta i implanata.

Proteza na 4 lokatora

U donjoj vilici na 4 ugrađena implanta zbog njihove lokacije odlučili smo se za izradu akrilatne proteze na 4 lokatora. Tako je sada pacijentu proteza mogla da „klikne“ na 4 implanta i više nije bilo šanse da se pomeri.

Na kraju dobili smo vrlo lep i funkcionalno odličan rad. Pacijent je bio prezadovoljan kako je sve na kraju izgledalo kada se pogledao u ogledalo, a stabilnost koju je dobio izradom ovakva dva protetska rada nije mogla ni da se poredi sa starim totalnim protezama.