all on 6 multiunit

Keramički most na 6 implantata | M.T. 54 godine

Pacijent M.T. rođen 1965. godine javio nam se radi konačnog rešavanja stanja zuba i kosti u obe vilice koji su godinama stvarali probleme. Neadekvatna lečenja, parcijalni protetski radovi kod više različitih stomatologa, poremećena visina zagrižaja, loša grizna ravan, učestali bolovi u dubini koji su se periodično pojavljivali samo su neki od problema koje je trebalo rešiti.

Put za sanaciju našeg pacijenta bio je dugačak i za njega malo naporan, ali je i sam bio svestan koliko dugo nije rešavao probleme. Pacijent je insistirao da ni u jednom trenutku ne sme ostati bez zuba, jer je posao kojim se bavi javni i bilo mu je potrebno da uvek i u svakom trenutku ima zube.

Dijagnoza

Na osnovu 3D snimka koje je pacijent uradio nismo imali mnogo opcija, jer je stanje u kosti posebno u gornjoj vilici bilo razočaravajuće. Na početku nije bilo moguće ugraditi u gornjoj vilici nijedan implant. Izvadili smo sve zube koji nisu bili adekvatni i sačekali da se kost sanira. U medjuvremenu, na preostala 4 zuba koja su ostala uradili smo vizil protezu na teleskopima kako bi pacijent imao funkcionalno i lepo estetsko rešenje. Nakon 4 meseca uradili smo novi 3D snimak i bili potpuno iznenađeni imunim sistemom pacijenta koji je ponovo formirao lepu i zdravu kost i sada omogućio ugradnju 6 implanata.

Ugradnja implantata

U donjoj vilici izvadili smo 3 zuba i na osnovu 3D došli do rešenja da pacijentu ugradimo 6 implanata bočno i prednje zube presvučemo u keramičke krunice. Bilo je potrebno nakon ugradnje svih 12 implanata sačekati još 3 meseca da bi smo konačno mogli da pristupimo ugradnji definitivnog rada.

Nakon oslobađanja svih implanata, izmerene su njihove stabilnosti u kosti i dobili smo odlične vrednosti. Svaki implant je bio stabilan u kosti preko 75 ICQ na Penguin RFA uređaju koji naša ordinacija poseduje i redovno koristi za proveru stabilnosti implanata. Skala stabilnosti implanta u kosti kreće se od 1 do 99. Svaka vrednost preko 65 smatra se pogodnom za opterećenje
implanta.

Protetski rad na MULTI-UNIT abatmentima

Odlučili smo se za izradu protetskog rada na MULTI-unit abatmentima. Ovakav sistem ima ogromne prednosti u odnosu na klasičnu protetiku na implantima, jer protetski rad čuva implante zato što ih potpuno jednako opterećuje. Mnogo više o tome možete pročitati u autorskom tekstu naše ordinacije na adresi https://meadent.com/all-on-6-proarch-revitalize/

U gornjoj vilici uradili smo All on 6, keramički most od 10 krunica na šrafljenje na 6 MULTI-unit abatmenata, koji su povezani sa 6 implanata. U donjoj vilici izradili smo 6 krunica na šrafljenje takođe na MULTI-unit abatmentima.

Posle skoro godinu dana od početka rada sa našim pacijentom sve je bilo završeno, a pacijent je bio oduševljen estetikom i funkcijom protetskog rada, ali ga je ništa manje oduševila činjenica da ga tokom godinu dana sa nama ništa nije bolelo, iako je imao puno faza tokom svega što smo radili. Istakao je da mu je jako prijatno bilo kod nas i da ćemo mu svi nedostajati na kraju.

Ukoliko i vi imate sličnih problema, možete nas kontaktirati kako bi smo pronašli najadekvatnije rešenje.