totalna proteza i cirkularni most

Totalna proteza i cirkularni most | M.T. 50 godina

Pacijent M.T. 50 godina, javio se u našu ordinaciju kako bi rešio dugogodišnji problem sa zubima. Pri prvom razgovoru sa njim primetili smo staru akrilatnu parcijalnu protezu sa žicom i estetske nedostatke koja je ona sa sobom nosila. Stabilnost proteze bila je značajno oslabljena rasklaćenim zubima nosačima, dok je u donjoj vilici pacijent imao nedostatak nekoliko prednjih i bočnih zuba.

Gornja pločasta proteza sa žičanom kukicom držala se za dva bočna preostala zuba, koji su nažalost bili u jako lošem stanju pa je bilo neophodno izvaditi ih . U donjoj vilici veliki broj zuba bio je sa velikim karijesnim lezijama i uznapredovalom formom parodontopatije.

Plan terapije

Kako bi se rešio kompletan problem bilo je neophodno sistematično pristupiti izradi plana terapije. Plan terapije je za cilj imao da pacijent ponovo dobije osmeh sa kojim će moći srećno i samouvereno da nastavi kroz život.

Protetski rad

Planom terapije je predviđena izrada gornje totalne proteze u koju su ugrađani Vita sedmoslojni zubi. Odabran je i oblik zuba koji odgovara fizionomiji pacijentovog lica kako bi se postigli savršeni estetski rezultati. U donjoj vilici uradili smo pre svega detaljnu sanaciju parodontološkog statusa svih zuba. Nastavak terapije je zahtevao vađenje onih zuba koji se nisu mogli sačuvati. Pojedini zubi su morali biti izlečeni i ojačani livenim nadogradnjama. Nakon svega, pristupili smo brušenju i otiskivanju preostalih zuba nosača i izradili metalokeramički cirkularni most od 12 krunica.

Zbog faktora parodontopatije s kojima nam se pacijent javio dali smo mu detaljna uputstva za pravilnu higijenu usne duplje. Pravilna higijena obezbedila bi dugovečnost protetskog rada u periodu od najmanje 10 godina. Nakon sprovedene terapije, pacijent je bio izuzetno zadovoljan svojim novim osmehom o čemu svedoče i fotografije. Priznao nam je da je konačno rešio problem koji ga je godinama duboko mučio.

Ukoliko i VI čitanjem ovog teksta prepoznajete svoj problem možete nas kontaktirati i zakazati pregled I razgovor sa stomatologom.