tetraciklinski zubi

Tetraciklinski zubi i metalokeramika | N.Ž. 50 godina

Pacijentkinja N.Ž. rođena 1970. godine javila se u ordinaciju sa željom da reši dugogodišnji problem sa zubima. Pacijentkinja je tokom detinjstva i u toku razvoja stalnih zuba pila antibiotike iz grupe tetraciklina. Poznato je da antibiotici ove grupe veoma dobro prodiru u mineralizovana tkiva kao što su kosti i zubi. Rezultat toga su tamno braon i siva prebojenost zuba (Tetraciklinski zubi).

Dijagnoza

Pacijentkinja je usled ovog problema čitavog života izbegavala širok osmeh, iako je reč o veoma otvorenoj, srdačnoj i vedroj osobi. U prošlosti pacijentkinja je nedostatak nekih bočnih zuba u gornjoj vilici nadoknadila sa dva bočna metalokeramička mosta. Ovakvo rešenje u kombinaciji sa tamno prebojenim prednjim zubima bilo je estetski neprihvatljivo.

Plan terapije

Pacijentkinja je na vrata naše ordinacije pokucala sa čvrstom željom i namerom da reši svoj dugogodišnji problem i dobije zube sa kojima će moći slobodno i široko da se smeje. Posle razgovora sa lekarom i analize ortopan snimka napravljen je i detaljan plan terapije. Plan je podrazumevao izradu polu-cirkularnog mosta u donjoj i gornjoj vilici od ukupno 28 metalokeramičkih kruna.

Na ovaj način pacijentkinji je rešen nedostatak bočnih zuba u gornjoj i donjoj vilici i u potpunosti vraćena pravilna funkcija žvakanja hrane. Istovremeno na ovaj način je promenjena boja i oblik prednjih zuba i pacijentkinji pružen izgled kakav je oduvek želela.

Protetski rad

Izrada protetskog rada izvršena je u dve faze. Prvo je izrađen most u donjoj vilici, a nakon dve nedelje i most u gornjoj vilici.

O motivaciji pacijentkinje da konačno reši svoj dugogodišnji problem (Tetraciklinski zubi) govori i činjenica da je u toku čitavog rada odbijala uobičajne kratke pauze za ispiranje usta i odmor. Ona je ispred sebe imala samo jedan cilj, širok i lep osmeh kakav je oduvek želela. Posle predaje završenog rada pacijentkinja nam je priznala da se konačno oseća slobodno i zadovoljno. Da posle mnogo godina čekanja može da se nasmeje baš onako kako je oduvek htela.

Ukoliko i vi mislite da vam je potrebna pomoć za lepši osmeh možete nas kontaktirati.