DENTALNI IMPLANTI

Idealna nadoknada jednog, više ili svih zuba

DIGITALNA

STOMATOLOGIJA

Brzina | Preciznost | Komfornost

ISPRAVITE ZUBE

Estetske "nevidljive" bravice za ispravljanje zuba

Brzo i neprimetno do savršenih zuba

BEZMETALNE KRUNE I FASETE

do SAVRŠENOG osmeha

Nevidljivo pomeranje zuba

bez fiksne proteze

All on 4

IMPLANTI NA BEZUBIM VILICAMA

Zaboravite na totalne proteze koje spadaju

Proteze na "klik"

Udobnost, stabilnost, estetika

KONCEPT ALL ON 4 (Pro Arch | Revitalize)

Koncept All on 4 (Pro Arch ili Revitalize) predstavlja minimalno invazivno protetsko rešenje sa fiksiranim kompletnim zubnim lukom kod bezubih pacijenata.

Fiksiranje zubnog luka vrši se šrafljenjem rada na 4 MULTI-UNIT ABATMENTA povezanih sa 4 implanata koji se ugrađuju posebnom tehnikom koju propisuje ovaj koncept.

Da li je ovaj protetski rad za mene?

Ovakav način savremene protetike možete odabrati ukoliko ste:

bezubi pacijent
pacijent koji ima zube koji su svi za vađenje
ukoliko nemate dovoljno kosti za protetske radove sa više od 4 implanta
ukoliko ne želite protezu

Naravno, potrebno je da 3D snimak na koji vas upućujemo pokaže dovoljnu količinu kosti za smeštanje implanata.

All on 4

Šta prvo treba da uradim i od čega da krenem?

Najznačajnije je da pacijent uradi 3D snimak i dostavi ga ordinaciji na analizu. Naš stručan tim stomatologa će u najkraćem roku napraviti sveobuhvatnu analizu kosti obe vilice i predstaviti pacijentu najkvalitetnije protetsko rešenje. Pacijent će biti detaljno obavešten o svim aspektima intervencije, vremenskim okvirima, finansijskim momentima i upoznat sa MULTI-UNIT SISTEMOM koji je REVOLUCIJA u svetu protetike na implantima.

Šta znači MULTI-UNIT ABATMENT i na koji način to funkcioniše ?

MULTI-UNIT ABATMENT je fabrički 3D printovan vezivni element koji povezuje vaše implante i protetski rad. Ovakav abatment idealno odgovara implantu i na njega se šrafi. Izrađuje se u 3 forme:

Ravni

Ravni multiunit all on 6

Kosi 15 stepeni

Kosi multiunit 15 all on 6

Kosi 30 stepeni

Kosi multiunit 30 all on 6
all on 6 multi-unit

Za ovaj vid protetike uglavnom se koriste 2 ravna i 2 kosa MULTI-UNIT ABATMENTA pod uglom od 30 stepeni, a zašto je to tako objasnićemo u daljem tekstu.

MULTI-UNIT ABATMENT poseduje dva šrafa u sebi. Jedan ga povezuje sa implantom, a drugi povezuje protetski rad. Zbog promene ugla od čak 30 ̊ moguća je korekcija pozicije ugrađenog implanta i pravilno planiranje estetike rada. Šraf koji fiksira rad ne sme narušavati estetiku protetskog rada, bez obzira da li se radi o privremenom ili definitivnom radu.

Ovaj koncept zahteva veću dužinu implantata od 13 do 16 mm i pozicioniranje implantata pod uglom od 45 ̊ u odnosu na viličnu kost. Na ovaj način drastično se povećava aktivna površina implanta u kosti čime se značajno povećava trajnost budućeg protetskog rada i kvalitet implanata u kosti. Gotovo uvek se za ovakav rad koriste MULTI-UNIT ABATMENTI 30 ̊ .

Privremeni i definitivni rad?

 • Privremeni rad

  Postoji više faktora koji nam mogu odrediti da li je moguće kod pacijenta implante opteretiti PRIVREMENIM RADOM odmah po ugradnji. Uz pomoć posebnog uređaja Penguin RFA merimo stabilnost implanta nakon završene ugradnje. Svaka vrednost preko 70 omogućila bi opterećenje implanta odmah po ugradnji. Vrednost skale stabilnosti na uređaju kreće se od 1 do 99.

  Imate staru protezu?

  Ukoliko je pacijent dugo bez zuba i ima svoju totalnu protezu koju je već ranije koristio moguće je povezati protezu sa 4 implanta preko MULTI-UNIT ABATMENTA. Na taj način proteza se potpuno fiksira za implante i svi  implanti identično podnose pritisak, što je jako važno sa aspekta čuvanja implanata u kosti, ali i same kosti.

  Ukoliko pacijent prvi put izrađuje protezu nakon ugrađenih implanata takođe je moguće tu privremenu protezu povezati sa implantima preko MULTI-UNIT ABATMENTA 30̊ . Ovakva konekcija rada sa implantima je savršena, nema tenzije i pritiska na implante što je izuzetno važno nakon završetka ugradnje.

all on 6 privremena proteza
 • Definitivni rad

  DEFINITIVNI RAD podrazumeva izradu keramičke konstrukcije na šrafljenje, što je visoko precizno, tehnički vrlo zahtevno i najbolje protetsko rešenje. Savetuje se čekanje od najmanje 4-6 meseci za gornju i 3-4 meseca za donju vilicu, što najviše zavisi od stabilnosti implanata.

Koliko puta moram da dođem kod zubara, da li to što ću raditi boli i koliko sve traje?

U sledećem primeru daćemo objašnjenje koje će vam pomoći da shvatite celu proceduru, kao i vreme koje je potrebno da se sve završi.

Pacijent iz ovog primera nema svoju protezu i ima nekoliko svojih zuba koji moraju da se izvade i ugrade implanti.

PRVA FAZA

Poseta 1

Na prvi pregled pacijent donosi 3D snimak. Upoznaje se sa stomatološkim timom i dobija detaljne informacije u vezi svega što želi da zna. Nakon analize snimka i saznanja da postoji dovoljno prostora u kosti za Koncept All on 4 / Pro Arch / Revitalize u istoj poseti se uzima otisak obe vilice za privremenu protezu. Ta procedura je jednostavna i ne traje dugo. Sa pacijentom se dogovara termin za ugradnju implantata koji obično bude za 2-3 dana koliko je potrebno laboratoriji da uradi privremenu protezu.

3d ortopan

Poseta 2

U drugoj poseti pristupamo vađenju zuba (ako pacijent ima neke zube) i ugrađujemo 4 implanata. Ugradnja implanata uz 4% anesteziju je apsolutno bezbolna procedura. Potrebno je oko 30 min za ugradnju jednog implanta.

Pomoću Penguin RFA uređaja potrebno je proveriti stabilnost ugrađenih implanata i ako implanti pokažu stabilnost veću od 70 jedinica tada se mogu primarno i opteretiti privremenim radom.

U implante se šrafe MULTI-UNIT ABATMENTI koji će povezivati implante sa privremenim radom. Za 2-3 dana pacijent dobija fiksni privremeni rad na šrafljenje. Ovakav rad pacijent može nositi minimum 3-6 meseci, a može i duže.

Ako je vrednost stabilnosti implanata manja pacijentu se predaje privremena proteza, ali bez opterećenja implanata.

Pingvin RFA

Poseta 3

Treću posetu zakazujemo za 7 dana od momenta ugradnje implanata. Privremeni rad se skine samo zbog uklanjanja konaca i ponovo vrati.

Ukupno vreme za PRVU FAZU je 7-10 dana.

all on 6 multi-unit

DRUGA FAZA

Poseta 1

Nakon 4-6 meseci za gornju, odnosno 3-4 meseca za donju pacijent dolazi da izradi DEFINITIVNI RAD. Ponovo proveravamo stabilnost ugrađenih implantata. Postavljamo MULTI-UNIT ABATMENTE tako da izlazni profil šrafa ne narušava estetiku budućeg definitivnog rada. Dalje, uzimamo anatomski otisak za izradu individualne kašike koja verno oslikava stanje u pacijentovim ustima.

otisak otvorena kasika

Poseta 2

Nakon 2 dana uzimamo otisak za DEFINITIVNI RAD. Metoda koju koristimo za ovako kompleksne radove je isključivo otisak otvorenom kašikom čime dobijamo vrlo precizne radove. NAŠA ORDINACIJA koristi isključivo MULTI-UNIT ABATMENT SISTEME u keramičkim mostovima koji se šrafe sa implantima. Ovi radovi zahtevaju posebne delove koje naša ordinacija poseduje, od transfera za multi-unit sa posebnim šrafovima, analoge za multiunit, titanijumske cilindre i mnogo toga drugog.

3D printing teeth

Poseta 3

Nakon 3 dana zakazujemo novu posetu koja je možda i najvažniji deo celog rada. To je proba konstrukcije koju je naša zubotehnička laboratorija pripremila, a na osnovu otiska koji smo poslali. Važno je napomenuti da se naši radovi ukoliko su metalne konstrukcije na šrafljenje ne liju u peći, već isključivo 3D printaju. Livenje takvih konstrukcija dovodi do velikih grešaka usled deformacije materijala.

Idealna proba izgleda tako što se konstrukcija pasivno prinese MULTI-UNIT ABATMENTIMA i na njih ušrafi. Nakon toga potrebno je odrediti visinu budućih keramičkih zuba, boju i oblik.

Poseta 4

U ovoj poseti koju zakazujemo za 2-3 dana pacijent se obično najviše obraduje jer dobija konačno DEFINITIVNI RAD i završava svoj dugački put od bezubog pacijenta do pacijenta koji ima sve zube. Estetika ovakvog rada je besprekorna.

Ukupno vreme za DRUGU FAZU je 10-12 dana.

All on 4

Cena All On 4 | Pro Arch | Revitalize

ZIMMER / 4 implanata + 4 MULTI-UNIT abatmenta + 12 metalokeramičkih kruna na implantu 4200€
ZIMMER / 4 implanata + 4 MULTI-UNIT abatmenta + 12 metalokeramičkih kruna na implantu + privremena proteza sa konekcijom na implantu 4600€
STRAUMANN / 4 implanata + 4 MULTI-UNIT abatmenta + 12 metalokeramičkih kruna na implantu 5000€
STRAUMANN / 4 implanata + 4 MULTI-UNIT abatmenta + 12 metalokeramičkih kruna + privremena proteza sa konekcijom na implantu 5400€

Prednosti? Mane?

Navikavanje je izuzetno lako, a osećaj da nemate protezu i  “nemate ništa preko nepca” je fantastičan. Odgovarajuća higijena se najbolje postiže upotrebom Waterpik uređaja koji pod pritiskom tušira rad. Estetika je odlična i protetski rad je fiksni. Pacijent sam ne može skinuti svoj rad bez stomatologa.

Mane praktično i ne postoje osim što morate voditi više računa o higijeni. Potrebno je barem jednom godišnje zakazati kontrolu kod stomatologa, kada je moguće rad odšrafiti, prekontrolisati implante i njihove stabilnosti i rad ponovo vratiti. U stomatologiji ovakva vrsta radova je najkompleksnija, ali pruža maksimalan konfor pacijentu.