BEZMETALNAKRUNICA

DENTALNI IMPLANTI

Idealna nadoknada jednog, više ili svih zuba

DIGITALNA

STOMATOLOGIJA

Brzina | Preciznost | Komfornost

ISPRAVITE ZUBE

Estetske "nevidljive" bravice za ispravljanje zuba

Brzo i neprimetno do savršenih zuba

BEZMETALNE KRUNE I FASETE

do SAVRŠENOG osmeha

KOREKTIVNE FOLIJE

Nevidljivo pomeranje zuba

bez fiksne proteze

All on 4

IMPLANTI NA BEZUBIM VILICAMA

Zaboravite na totalne proteze koje spadaju

Proteze na "klik"

Udobnost, stabilnost, estetika

FIKSNI RADOVI KOD BEZUBIH VILICA

KONCEPT ALL ON 4 ili ALL ON 6 (Pro Arch)

Koncept All on 4 ili All on 6 predstavlja minimalno invazivno protetsko rešenje sa fiksiranim kompletnim zubnim lukom kod bezubih pacijenata.

Fiksiranje zubnog luka vrši se šrafljenjem rada na 4 – 6 MULTI-UNIT ABATMENATA povezanih sa 4-6 implanata koji se ugrađuju posebnom tehnikom koju propisuje ovaj koncept.

Da li je ovaj protetski rad za mene?

Ovakav način savremene protetike možete odabrati ukoliko ste:

bezubi pacijent
pacijent koji ima zube koji su svi za vađenje
ukoliko na osnovu 3D snimka imate dovoljnu količinu kosti za ovakav protetski rad
ukoliko ne želite da nosite protezu

All on 4

Šta prvo treba da uradim i od čega da krenem?

Najznačajnije je da pacijent uradi 3D snimak i dostavi ga ordinaciji na analizu. Naš stručan tim stomatologa će u najkraćem roku napraviti sveobuhvatnu analizu kosti obe vilice i predstaviti pacijentu najkvalitetnije protetsko rešenje. Pacijent će biti detaljno obavešten o svim aspektima intervencije, vremenskim okvirima, finansijskim momentima i upoznat sa MULTI-UNIT SISTEMOM koji je REVOLUCIJA u svetu protetike na implantima.

Šta znači MULTI-UNIT ABATMENT i na koji način to funkcioniše ?

MULTI-UNIT ABATMENT je fabrički 3D printovan vezivni element koji povezuje vaše implante i protetski rad. Ovakav abatment idealno odgovara implantu i na njega se šrafi. Izrađuje se u 3 forme:

Ravni

Ravni multiunit all on 6

Kosi 15 stepeni

Kosi multiunit 15 all on 6

Kosi 30 stepeni

Kosi multiunit 30 all on 6
all on 6 multi-unit

MULTI-UNIT ABATMENT poseduje dva šrafa u sebi. Jedan ga povezuje sa implantom, a drugi povezuje protetski rad. Zbog promene ugla od čak 30 ̊ moguća je korekcija pozicije ugrađenog implanta i pravilno planiranje estetike rada. Šraf koji fiksira rad ne sme narušavati estetiku protetskog rada, bez obzira da li se radi o privremenom ili definitivnom radu.

Koncept all on 4 zahteva veću dužinu bočnih implantata od 13 do 16 mm i pozicioniranje implantata pod uglom od 45 ̊ u odnosu na viličnu kost. Na ovaj način drastično se povećava aktivna površina implanta u kosti čime se značajno povećava trajnost budućeg protetskog rada i kvalitet implanata u kosti. Kod koncepta all on 6 angulacija implanata nije neophodna. Gotovo uvek se za ovakve radove koriste MULTI-UNIT ABATMENTI 30 ̊ .

Privremeni i definitivni rad?

  • Privremeni rad

    Postoji više faktora koji nam mogu odrediti da li je moguće kod pacijenta implante opteretiti PRIVREMENIM RADOM odmah po ugradnji. Uz pomoć posebnog uređaja Penguin RFA merimo stabilnost implanta nakon završene ugradnje. Svaka vrednost preko 70 omogućila bi opterećenje implanta odmah po ugradnji. Vrednost skale stabilnosti na uređaju kreće se od 1 do 99.

    Kakav privremeni rad ću dobiti?

    Najčešće izrađujemo privremeni akrilatni most u boji zuba koji se preko titanijumskih cilindara i  MULTI-UNIT ABATMENTA povezuje sa 4-6 implanata.  Na taj način privremeni most se fiksira za implante bez tenzije, svi implanti identično podnose pritisak, što je jako važno sa aspekta čuvanja implanata u kosti, ali i same kosti. Pacijent ne mora da nosi protezu dok čeka definitivni rad, a samim tim oseća i značajan komfor.

all on 6 privremena proteza
  • Definitivni rad

    DEFINITIVNI RAD podrazumeva izradu keramičke konstrukcije na šrafljenje, što je visoko precizno, tehnički vrlo zahtevno i najbolje protetsko rešenje. Savetuje se čekanje od 3-4 meseca, što najviše zavisi od stabilnosti implanata na ugradnji.

Koliko puta moram da dođem u ordinaciju, da li to što ću raditi boli i koliko sve traje?

Da bi lakše razumeli, kompletnu proceduru smo podelili u dve vremenske faze (Hirurški deo i protetski deo)

PRVA FAZA (Hirurški deo)

Poseta 1

Pre prvog pregleda, u telefonskom razgovoru sa našim stomatološkim sestrama, pacijent dobija informaciju da je potrebno da uradi 3D snimak. Takođe, dobija mail na koji taj snimak treba poslati. Pacijentu zakazujemo prvi pregled. Nakon analize snimka dolazimo do saznanja da li postoji dovoljno prostora u kosti za Koncept All on 4 ili All on 6. U našoj ordinaciji tada skeniramo trenutno stanje preostalih zuba, ukoliko isti postoje. Tada spajamo ova dva programa softverski i dizajniramo hiruršku vođicu za ugradnju implanata. Hirurška vođica štampa se u Meadent 3D printeru što je najprecizniji način da implant u kosti stoji na identičnom mestu kako smo ga mi postavili u softveru. Pacijentu se daju vremenski okviri i na kraju saopštava finansijski plan. Ukoliko je pacijent zadovoljan i zainteresovan, zakazujemo termin za ugradnju implanata.

3d ortopan

Poseta 2

U drugoj poseti pristupamo ugradnji implanata premo hirurškoj vođici, a nakon ugrađenih implanata i vađenju zuba koji su primarno samo poslužili da se vođica osloni. Ugradnja implanata uz 4% anesteziju je apsolutno bezbolna procedura. Potrebno je oko 30 min za ugradnju jednog implanta.

Pomoću Penguin RFA uređaja potrebno je proveriti stabilnost ugrađenih implanata.

Ako implanti pokažu stabilnost veću od 70 jedinica tada se mogu primarno i opteretiti privremenim radom. U implante se šrafe MULTI-UNIT ABATMENTI koji će povezivati implante sa privremenim akrilatnim mostom koji pacijent dobija za 1-2 dana. Privremenu nadoknadu pacijent mora nositi minimum 3 meseca.

Pingvin RFA

Poseta 3

Treću posetu zakazujemo za 7 dana od momenta ugradnje implanata zbog uklanjanja konaca.

DRUGA FAZA (Protetski deo)

Poseta 1

Nakon najčešće 3-4 meseca pacijent dolazi da izradi DEFINITIVNI RAD.

Ponovo proveravamo stabilnost ugrađenih implantata. Još jednom proveravamo pozicije MULTI-UNIT ABATMENATA tako da izlazni profil šrafa ne narušava estetiku budućeg definitivnog rada. U MULTI-UNIT ABATMENTE šrafe se tzv. SCAN BODY markeri za digitalno pozicioniranje naših abatmenta. Pristupamo digitalnom skeniranju. Po završetku šaljemo digitalni fajl našoj zubotehničkoj laboratoriji. Dobijeni digitalni zapis je definitivno najprecizniji vid otiska.

Poseta 2

Nakon 1-3 dana zakazujemo novu posetu. To je proba konstrukcije koju je naša zubotehnička laboratorija pripremila na osnovu digitalnog otiska koji smo poslali. Svi naši radovi na implantima se isključivo 3D printaju. Uz konstrukciju stižu i privremene krunice od akrilata. Ove krunice služe da pacijent vidi oblik i veličinu budućih zuba.

Idealna proba izgleda tako što se konstrukcija pasivno prinese MULTI-UNIT ABATMENTIMA i na njih ušrafi. Na konstrukciju se postave zubi i pacijent zagrize. Ukoliko je sve dobro na probi izrađuje se DEFINTIVNI RAD.

All on 4

Poseta 3

U ovoj poseti koju zakazujemo za 2-3 dana pacijent se obično najviše obraduje jer dobija konačno DEFINITIVNI RAD.

Estetika ovakvog rada je besprekorna.

Ukupno vreme za DRUGU FAZU je 4-7 dana.

Prednosti? Mane?

Navikavanje je izuzetno lako, a osećaj da nemate protezu i  “nemate ništa preko nepca” je fantastičan. Odgovarajuća higijena se najbolje postiže upotrebom Waterpik uređaja koji pod pritiskom tušira rad. Estetika je odlična i protetski rad je fiksni. Pacijent sam ne može skinuti svoj rad bez stomatologa.

Mane praktično i ne postoje osim što morate voditi više računa o higijeni. Potrebno je barem jednom godišnje zakazati kontrolu kod stomatologa, kada je moguće rad odšrafiti, prekontrolisati implante i njihove stabilnosti i rad ponovo vratiti. U stomatologiji ovakva vrsta radova je najkompleksnija, ali pruža maksimalan komfor pacijentu.