BEZMETALNAKRUNICA

DENTALNI IMPLANTI

Idealna nadoknada jednog, više ili svih zuba

DIGITALNA

STOMATOLOGIJA

Brzina | Preciznost | Komfornost

ISPRAVITE ZUBE

Estetske "nevidljive" bravice za ispravljanje zuba

Brzo i neprimetno do savršenih zuba

BEZMETALNE KRUNE I FASETE

do SAVRŠENOG osmeha

KOREKTIVNE FOLIJE

Nevidljivo pomeranje zuba

bez fiksne proteze

All on 4

IMPLANTI NA BEZUBIM VILICAMA

Zaboravite na totalne proteze koje spadaju

Proteze na "klik"

Udobnost, stabilnost, estetika

PROTETIKA

Stomatološka protetika nije samo jedna od mnogobrojnih grana stomatologije, to je disciplina koja zahteva kompletan i strastveni pristup stomatologa pacijentu i njegovim potrebama.

Naš osnovni cilj nije samo da nadoknadimo zube koji nedostaju, već da vratimo osmeh i samopouzdanje na Vaše lice.

BEZMETALNE KERAMIČKE KRUNE

ŠTA JE BEZMETALNA KERAMIČKA KRUNICA?

Bezmetalna keramička krunica predstavlja najkvalitetniju i najlepšu protetsku zubnu nadoknadu. Ove krunice izrađene su u potpunosti od keramike. Koriste se u sve većem broju slučajeva usled nedostatka jednog  ili više zuba, kako u prednjim , tako i u bočnim regionima vilica. Više povezanih bezmetalnih keramičkih krunica predstavlja bezmetalni keramički most.

ZAŠTO JE TO ESTETSKI NAJLEPŠE REŠENJE U STOMATOLOGIJI?

Mnogo prirodniji izgled zuba, savršeno uklapanje sa preostalim zubima pacijenta, providnost i idealno prelamanje svetlosti, odlična tvrdoća i dugotrajnost rada samo su neki od faktora koji pomažu pri izboru ovakve vrste protetskog rada.

Vrlo važan momenat koji u ovom trenutku želimo da istaknemo je očuvanje mekog tkiva oko zuba, bez ikakvog oštećenja, a tome pogoduje tehnički potpuno drugačiji pristup brušenja zuba. Samo uklanjanje zubne supstance da bi se postavila krunica je daleko manje nego kod standardnih metalokeramičkih krunica. Rub bezmetalne krunice izuzetno je precizan, tako da je kontakt između krunice i desni gotovo savršen. Ova krunica je sačinjena od biokompatibilnog materijala koji pogoduje tkivima usne duplje i ne izaziva bilo kakvu negativnu reakciju. Visokopolirana je i bez mikropukotina što sprečava nakupljanje zubnog plaka, pa reakcija desni na prisustvo krunice praktično i ne postoji.

Bezmetalne keramičke krune
Bezmetalne keramičke krune

KERAMIČKI VINIRI (FASETE)

Keramički viniri ili fasete predstavljaju estetski najkvalitetnije rešenje za promenu boje, veličine i oblika prirodnih zuba. U pitanju je metoda kojom se  maksimalno štedi zubna supstanca uz minimalno brušenje samo prednjih površina zuba, a ponekad se, zavisno od indikacije, zubna supstanca ne mora ni uklanjati (no-prep viniri). Vinire je važno cementirati na gleđ, površinski prvi sloj zuba, kako bi se što bolje vezali za zub.

Keramički viniri su tanke keramičke ljuspice koje pokrivaju prednju površinu i sečivnu ivicu zuba. U pojedinim situacijama mogu pokrivati i manji deo unutrašnje površine zuba. Viniri se izrađuju od bezmetalnih keramičkih sistema koji daju najlepše estetske rezultate, a istovremeno njihova mehanička svojstva omogućavaju odličnu otpornost u ustima. Izrađuju se u zubotehničkoj laboratoriji kompjuterizovanom CAD-CAM tehnologijom, a na osnovu skeniranja otiska vaših zuba koji je uzet u ordinaciji najfinijim adicionim silikonima.

Savremena tehnologija izučila je u potpunosti način vezivanja vinira za gleđ zuba i sada je samo neophodno u potpunosti primeniti vrlo preciznu proceduru za postavku vinira. Meadent TIM koristi adhezivni sistem Variolink Esthethic LC System Kit. Precizno i pravilno korišćen, predstavlja garant za dugotrajnost vinira.

METALOKERAMIČKE KRUNE I MOSTOVI

Krunice se izrađuju u slučajevima kad je u većoj meri oštećen prirodni zub (usled karijesa, preloma, tj onda kada plomba na taj zub vise ne može da se uradi), ili iz estetskih razloga (nezadovoljavajuća boja, oblik ili blaga odstupanja u položaju zuba). Zub koji se nadograđuje potrebno je prethodno izbrusiti , kako bi se na njega mogla postaviti krunica. Ukoliko veći deo zuba nedostaje ili se želi postići ojačanje, radi se livena nadogradnja. Nakon brušenja, uzima se otisak preostalog dela zuba prema kojemu se krunica izrađuje u laboratoriji. Za izradu jedne krunice ili mosta potrebna su 3-5 dana. U završnoj fazi, krunica se cementira na brušeni zub i njihovim spajanjem zub poprima potpuno prirodan izgled.

Kod metalo-keramičkih mostova na metalnu podstrukturu se nanosi sloj keramike koja potpuno prekriva metal tako da se metal uopšte ne vidi u ustima. Na ovaj način je obezbeđena izdržljivost koju daje metal, dok se istovremeno postiže odličan estetski efekat zahvaljujući keramici na površini. Osim visoke izdržljivosti i odlične estetike, ove nadoknade su i finansijski povoljne pa predstavljaju i najčešći izbor pacijenata.

Protetika metal vs bezmetal

VIZIL PROTEZA SA ATEČMENIMA

PROTEZE NA „KLIK“

Parcijalne vizil proteze sa atečmenima predstavljaju vrhunac znanja i umeća u mobilnoj stomatološkoj protetici. Njihova je suština da, bez obzira na vrlo zahtevan način izrade, jednostavno povežu fiksni i mobilni deo nadoknade u jednu funkcionalnu celinu.

Frezovana krunica sa atečmenom

Šta su atečmeni? Čemu služe?

Atečmeni su vrlo precizni vezni elementi koji služe za spajanje fiksne nadoknade i mobilne parcijalne proteze. Nastali su iz potrebe za višom estetikom kako se retencioni elementi proteze (kukice) ne bi videle prilikom osmeha.

Atečmeni su mehaničke strukture iz dva dela, od kojih se jedan nalazi na protezi, a drugi u specijalno izrađenim (frezovanim) krunicama na preostalim zubima. Spajanjem ova dva dela u ustima, taj sklop postaje jedinstvena celina odgovorna za pridržavanje proteze, njenu stabilizaciju i naravno estetiku, jer su ti delovi potpuno skriveni u protezi. Tako izrađena proteza ima samo jedan put unošenja i iznošenja iz usta što čuva preostale zube od neadekvatnih sila.

PROTEZE – PARCIJALNE I TOTALNE

Protetika | vizil vs atecmeni

Proteze delimo na totalne i parcijalne. Totalne proteze se izrađuju u slučaju potpune bezubosti, dok kod pacijenata koji su sačuvali manji broj zuba, rešenje predstavljaju parcijalne proteze. Parcijalne proteze se vezuju za preostale zube pomoću kukica ili atačmena (kopče ili drikeri), pri čemu parcijalna proteza može biti akrilatna ili skeletirana (poznata i pod nazivom vizil proteza). Parcijalna akrilatna proteza se izrađuje u potpunosti od materijala akrilata i vezuje se za ostale zube žičanim kukicama pa je kao takva manje izdržljiva od skeletirane. Zbog toga se danas ređe koristi, ali je njena prednost što je ekonomski pristupačnija.

Parcijalna skeletirana (vizil)  proteza je kvalitetnije rešenje jer osim veće izdržljivosti zbog metalnog skeleta, pacijentu pruža i veći komfor zbog manje površine dela proteze koji se naslanja na meka tkiva ( nepce, podjezični predeo). Na taj način je smanjen osećaj stranog tela u ustima. Njena prednost je i vezivanje za prirodne preostale zube pomoću preciznije izrađenih livenih kukica što obezbeđuje znatno bolju stabilnost u ustima. Umesto kukica, kao još bolja veza sa susednim zubima na skeletiranim protezama se mogu ugraditi i atečmeni. Atečmeni čvrsto i stabilno drže protezu u ustima, a skriveni su u delu proteze koji nije vidljiv spolja. U tim situacijama na nosećim zubima se moraju izraditi namenske krune koje sa protezom se vezuju po principu ključa i brave.

Sve proteze se izrađuju u vrlo kratkom roku od 3 do 7 dana zavisno od vrste proteze.