metalokeramika vizil proteza

S.Ž. rođena 1953. godine

Metalokeramički most i vizil sa atečmenima

Pacijentkinja S.Ž. rođena 1953. godine dolazi u ordinaciju radi kompletne sanacije obe vilice. Pacijentkinja je u gornjoj vilici imala stari metalokeramički most kombinovan sa vizil protezom sa atačmenima. U donjoj vilici sa desne strane pacijentkinja nije imala zube, a prednji zubi su potpuno bili karijesom destruisani. Sa leve strane pacijentkinja je imala metalokeramički most koji je svakodnevno koristila u žvakanju, pa su nosači bili previše opterećeni i počeli su da se kvare.

Briga o porodici i konstantno ulaganje u sve druge aspekte života, samo ne u svoje zdravlje doveli su pacijentkinju do ovakvog stanja usta i zuba. Nakon što više nije mogla ni da se smeje, niti da govori bez stavljanja ruke preko usta, kao i zbog sve veće nemogućnosti da se hrani, pacijentkinja je odlučila da definitivno reši problem.

U gornjoj vilici bočno sa obe strane preostali zubi bili su u lošem stanju. Kost oko zuba bila je povučena sa velikim parodontalnim džepovima i nije bilo moguće ništa uraditi sa ovakvim nosačima. Ovi zubi su bili indikovani za vađenje. Preostali zubi napred bili su u dobrom stanju i njih smo uključili u protetiku. Izrađen je metalokeramički most od 5 krunica i vizil proteza sa parom atačmena. Najviše pažnje obratili smo na izgled i oblik prednjih zuba s obzirom da je pacijentkinja želela da što više liče na njene zube iz mladosti. To smo i postigli.

U donjoj vilici , situacija je bila zahtevnija. Svi donji zubi napred bili su pod karijesom. Svaki od zuba napred morao je biti devitalizovan (izvađen živac) i zub izlečen. Na svakom od zuba izrađene su livene nadogradnje kako bi zubi bili ojačani za prihvatanje metalokeramičkog mosta. U međuvremenu tokom ovih intervencija urađena je jedna hirurška apikotomija, jer je jedan od zuba nosača imao manju cistu na svom korenu.Jedan od zuba nosača dole levo morao je biti izvađen zbog jako lošeg stanja,a samim tim i most je morao biti skinut. U ovoj vilici urađen je sličan rad, od 6 metalokeramičkih krunica i vizil proteza sa parom atačmena.

Na kraju, posle skoro 2 meseca dobili smo željeni efekat i vrlo lepe rezultate. Pacijentkinja je bila vrlo zadovoljna. Ukoliko i vi imate sličan problem možete nam se javiti. Vaš Meadent