A.S. rođena 1974. godine

Vizil sa atečmenima na implantima

Pacijentkinja A.S. rođena 1974. godine javila se u ordinaciju zbog velikih problema u obe vilice. U gornjoj vilici sa leve strane pacijentkinja je imala ugrađena 3 implanta pre više godina, a preostale zube periodično je morala da vadi dok nije došla do situacije da nema nijedan svoj zub gore. U donjoj vilici pacijentkinja je imala nekoliko svojih zuba napred, dok su bočno svi zubi bili za vađenje.

Nakon analize kompletnog stanja obe vilice ,a pre svega analize ugrađenih implanata došli smo do zaključka da je moguće izraditi kombinovani rad na implantima. Uzet je otisak i izrađene su 4 metalokeramičke krune sa leve strane i napravljene su posebne kuglice i namenske krune koje služe za prihvatanje vizil proteze. Nakon faza probe metala i keramike pristupili smo otisku za gornju vizil protezu sa atačmenima, čime smo u gornjoj vilici dobili odličan estetski i funkcionalan rad.

U donjoj vilici takođe smo se odlučili za kombinovani rad, pa smo iskoristili preostala 4 zuba napred. Izrađen je metalokeramički most od 6 krunica i urađena vizil proteza sa parom atačmena.

Pacijentkinja je posle duže vremena dobila kompletan osmeh i obostrani kontakt zuba, a ugrađeni implanti sada su dobili svoju pravu namenu, da nose kompletan rad u gornjoj vilici.

Ukoliko i vi čitanjem ovog opisa prepoznajete situaciju i podseća vas na vaše stanje u ustima javite se, ponudićemo Vam nekoliko rešenja, ali svakako naglasiti koje je najkvalitetnije.