R. Đ. rođena 1960. godine

Keramika sa frezovanim krunama i vizil sa atečmenima

Pacijentkinja R. Đ. rođena 1960. godine dolazi u ordinaciju zbog nekoliko problema sa gornjom i donjom vilicom. Preterano dugački gornji zubi neprirodnog izgleda, nedostatak zuba bočno u obe vilice, kao i vrlo loše stanje donjih prednjih zuba uticali su da pacijentkinja ne može više da jede, niti normalno govori i smeje se.

Na osnovu rendgenskog snimka ustanovljeno je da prednji zubi u donjoj vilici ne mogu prihvatiti nikakav protetski rad jer su svi bili u klaćenju sa izrazito povučenim vratovima zuba. Bočno , pacijentkinja je dugo godina bez zuba pa je stanje anatomije grebena bilo vrlo komplikovano. Tačnije, od grebena je ostalo samo nešto mekog tkiva . Informisali smo pacijentkinju da bez implanata donja proteza ne može biti stabilna.

U gornjoj vilici urađen je kombinovani protetski rad vizil proteze sa parom atačmena, i nekoliko metalokeramičkih krunica u prednjem regionu vilice. Oblikom i bojom zuba trudili smo da imitiramo zube koje je pacijentkinja nekada imala. Pacijentkinja je bila nežne i sitnije konstitucije. Uvek je poželjno da zubi odgovaraju spoljašnjem izgledu pacijenta.

Na gornji protetski rad pacijentkinja se navikla za 2 dana, a za donji je bilo potrebno nekoliko dolazaka. Žuljanje, nestabilnost i zaplitanje jezika su normalna pojava u ovakvim situacijama, pogotovo kada pacijentkinja , kao u ovom slučaju nema nikakvu anatomiju koja bi joj pomogla u nošenju proteze. Panoramski snimak je pokazao da pacijentkinja ima dovoljno kosti za postavku dva implantata sa lokatorima, ali je finansijski momenat bio glavni problem. Intervenciju sa implantima odložili smo za kasnije.

Na kraju imali smo pacijentkinju koja je zbog svega kroz šta je prošla, a na startu je bila izuzetno plašljiva, želela da stane pred blic aparata i slika se za pacijenta meseca. To samo govori da se upornost i trud uvek itekako nagrade.