N.S. rođena 1971. godine

Pacijentkinja N.S. rođena 1971. godine javila nam se zbog problema nedostatka svih bočnih zuba u gornjoj vilici. U gornjoj vilici pacijentkinja 15 godina je imala metalokeramički most od 7 članova, od čega su samo 3 zuba nosači. Desni su bile povučene, vratovi zuba ogoljeni i ceo most je morao biti skinut.

Nakon skidanja cirkularnog mosta od 7 članova dva zuba nosača su bila izuzetno čvrsta,a treći nosač, leva gornja četvorka, bila je rasklaćena. Ona je bila indikovana za vađenje. Na osnovu snimaka svakog od preostalih zuba, zagrižaja pacijentkinje i njenih navika u ishrani pažljivo smo razmotrili izradu budućeg rada. S obzirom da pacijentkinja nije maseterični tip i s obzirom da smo odlučili da sve prednje zube isključimo iz zagrižaja kako bi smo što više rasteretili budući protetski rad bilo je moguće izraditi novi metalokeramički most od 4 člana u gornjoj vilici u kombinaciji sa vizil protezom sa atačmenima.

Pacijentkinja je kao poseban estetski momenat zahtevala postavku zuba i izradu keramike u što svetlijoj nijansi,pa je, s obzirom na crnu boju kose i tamne usne ,naš savet bio da boja bude B1.

Ako pogledate sliku pažljivo teško ćete pogoditi šta je keramički most, a šta proteza. To jeste nešto čime se dosta bavimo prilikom izrade ovakvog kombinovanog rada. Dosta vremena zahteva za doktorski tim, i puno umetnosti za tim tehničara.

Savetovana je besprekorna higijena nosača mosta i čišćenje proteze svakodnevno.

Pacijentkinja je sada zadovoljna i povremeno svrati kod nas da popije kafu:)

Javite se vašim doktorima iz Mea:Denta ako imate problema sa starim protezama,kako estetski, tako i funkcionalno. Imamo najbolja rešenja