M.Z. rođena 1985. godine

Gornji cirkularni most i donja vizil proteza sa atačmenima

Pacijentkinja M.Z. rođena 1985. godine javlja se zbog problema sa skoro svim zubima u obe vilice. Stanje zuba bilo je jako teško. Veliki broj zuba bio je za vađenje, mnogi zubi bili su za lečenje, a kompletno stanje u usnoj duplji zahtevalo je ozbiljnu plansku rekonstrukciju kod ove pacijentkinje.

Razloge za ovakvo stanje usta i zuba ne možemo vam izneti u opisu rada, ali možemo reći da su bili privatnog tipa. Samim tim ne možemo osuđivati, ali svakako moramo pomoći. To smo i učinili.

Nakon detaljne analize ortopan tomografskog snimka i 3 d snimka donje vilice došli smo da zaključka da u donjoj vilici treba izvaditi 8 zuba, od čega nijedan od zuba nije imao krunicu, već samo koren. Pacijentkinja nije više mogla da se hrani i govori. U gornjoj vilici mnogi lečeni zubi imali su na vrhovima korenova procese, pa je bilo neophodno uraditi revizije lečenja na čak 4 zuba. Pojedini zubi koji su imali velike amalgamske plombe morali su biti izlečeni i pripremljeni za protetski rad.

Pre početka protetike sa pacijentkinjom je obavljen detaljan razgovor u vezi održavanja higijene usta i zuba kako bi nakon izrade protetskih radova njihova trajnost bila mnogo duža. ODRŽAVANJE HIGIJENE NE PRESTAJE SA POSTAVKOM CIRKULARNOG MOSTA-TEK TADA POČINJE!

Ugradnja implantata nije dolazila u obzir kako zbog finansijskog momenta tako i zbog jako loše higijene sa kojom nam se pacijentkinja javila.

U gornjoj vilici izrađen je cirkularni most od 13 krunica od leve šestice do desne sedmice. Obraćena je pažnja da zubi budu ženski, duguljasti, ne previše široki kako bi potpuno ispratili fizionomiju lica pacijentkinje. Takođe, savetovano joj je da zbog lepe simetrije, punoće i boje usana izabere svetliju nijansu zuba, pa se ona odlučila za boju A1.

U donjoj vilici pacijentkinji je jedino mogla biti izrađena vizil proteza sa atačmenima, kao najbolje rešenje s obzirom da je pacijentkinja ostala sa samo 4 svoja zuba u donjoj vilici.

Kompletan rad i priprema za ovako tešku situaciju trajali su mesecima, tačnije 8 meseci.

Posle svega dobili smo savršen osmeh i zadovoljnu pacijentkinju koja će, nadamo se, sa novim osmehom ući u novi život.

Ukoliko imate sličan problem i mislite da je vaša situacija nerešiva javite nam se da vas razuverimo.