P.V. rođen 1979. godine

Metalokeramičke krune i mostovi na zlatu

Pacijent P.V. rođen 1979. godine javlja se zbog čestih problema koje ima sa desnima u bočnim regionima nakon što je izgubio pojedine zube, imao stare amalgamske plombe ili metalokeramičke mostove. Čišćenje između zuba bilo je otežano i neadekvatno, desni su često krvarile i zubi su bili osetljivi.

Zbog svega toga nakon urađenog ortopantomografskog snimka i preciznog plana terapije odlučili smo se na nesvakidašnji korak izrade 4 zlatno –keramička mosta. Zlato kao plemeniti metal ima fantastične karaktersitike u usnoj duplji. Čuva zub nosač mnogo duže nego obična metalokeramička krunica. Na mekim tkivima ne stvara apsolutno nikakvu upalnu reakciju jer je biokompatibilno sa kompletnom sredinom u usnoj duplji. Do danas nije proizveden materijal koji je superiorniji u stomatologiji od zlata. Jedina mana koja se pripisuje zlatu je visoka cena, pa se zato mali broj pacijenata može upustiti u izradu ovakvog rada.

Pacijentu su svi zubi ostali vitalni (živi) čime je smisao izrade zlatnih keramičkih mostova potpuna. Uzeti su precizni otisci sa dva tipa silikona i obraćena posebna pažnja na anatomiju mostova kako bi zagrižaj bio savršen.

Pacijent je dobio visoko estetske radove , tačnije 4 zlatno keramička mosta koji mogu trajati i preko 30 godina.

Ukoliko ste u mogućnosti da sebi podarite kvalitetan osmeh, a želite materijal koji vam neće stvarati nikakav problem preporučujemo zlatno keramičke krunice ili mostove.