Cirkularni most u gornjoj vilici

J.S. rođena 1968. godine

Metalokeramički cirkularni most

Pacijentkinja J.S. rođena 1968. godine javila se zbog želje da konačno ulepša svoj osmeh. Dugo je priželjkivala da može lepo da se smeje, priča i slika se. Nakon što su joj se “složile kockice” odlučila je da dođe kod nas na pregled i vidi šta se može uraditi.

Zagrižaj pacijentkinje bio je dosta zahtevan posmatrano sa strane protetskog rada jer je sa desne strane bočno pacijentkinja imala ukrštenzagrižaj, a sa leve strane obrnut preklop. U prednjem delu lica zagrižaj je bio pravilan samo za prva četiri zuba.

Postavlja se pitanje da li je pacijentkinja ovakav zagrižaj imala od kad je dobila svoje stalne zube u mladosti ili je ovakav položaj zuba iznuđen nekim pomeranjem zuba? Kod nje, zubi su bili prirodno pozicionirani na ovaj način još u mladosti jer nije zelela da nosi protezu. Odlučili smo se da ne menjamo drastično klasu zagrižaja i da, tamo gde je to moguće ispravimo postojeće stanje. Tamo gde je obrnut preklop bio prevelik samo smo ga dosta smanjili, ali klasu nije bilo moguće promeniti.

Svi zubi pacijentkinje bili su zdravi, ali loše postavljeni i tamni. Jedino gornji desni centralni sekutić bio je ranije lečen, pa smo na njemu morali da uradimo livenu nadogradnju koja nam je poslužila kao ojačanje za nošenje protetskog rada (cirkularni most).

Na kraju pacijentkinji smo izradili 6 metalokeramičkih mostova u najprirodnijoj svetloj nijansi B1. Ona je bila oduševljena izgledom ,a nakon par dana pohvalila je i funkciju.