Most na implantima All on 6 | S.F. 48 godina

Most na implantima All on 6 | S.F. 48 godina

Pacijent S.F. rođen 1970. godine javlja se bez ijednog svog zuba, sa ugrađenih 6 implanata u donjoj vilici pre više od 10 meseci i totalnom protezom u gornjoj vilici. Pacijent želi fiksno rešenje koje će izgledati lepo i koje neće morati stalno da skida. U gornjoj vilici pacijent želi da uradi isti rad kao u donjoj, ali za početak želi da vidi kako će izgledati donji zubi na kraju.

Dijagnoza

Nakon analize njegovog 3d snimka sa kojim je već došao u ordinaciju shvatili smo da se radi o pacijentu koji je već poprilično dobro upoznat sa procedurom i mogućnostima izrade protetskih nadoknada na implantima.

Protetski rad

Ugrađeni implanti su zaista bili dobro pozicionirani i kost oko njih je bila stvarno u savršenom stanju, kao i same desni koje su bile lepe boje i teksture.

Pacijentu smo u donjoj vilici predložili ALL ON 6 koncept, keramički most na šrafljenje preko posebnih konekcija. Ovakav rad je visoko precizan i najzahtevniji za pravljenje u bilo kojoj zubotehničkoj laboratoriji. Zahteva savšen otisak stomatologa metodom otvorene kašike i transfera za otvorenu kašiku povezanih akrilatnim mostom. Ponavljanje rada i nemogućnost da se most konektuje sa implantima mogući su i pri najmanjim greškama otiskivanja. Zato se ne sme žuriti, a svaka faza mora se uraditi maksimalno posvećeno i bez greške. Onda na scenu nastupa umeće tehničara i pravljenje konstrukcije mosta na šrafljenje. U sledećoj fazi konstrukciju probamo u ustima pacijenta kako bi se uverili u njenu stabilnost, položaj zuba u odnosu na zube druge vilice i visinu budućeg zagrižaja.

Nakon dogovora sa pacijentom određujemo željeni oblik i boju zuba i onda u sledećoj fazi predajemo rad i pacijent može da vidi konačno kako će izgledati njegovi zubi. Na samim krunicama sa unutrašnje strane i na griznim površinama postoje vrlo mali otvori kroz koje se keramički most šrafi na implante. Nakon šrafljenja te otvore kasnije popunjavamo precizno posebnim kompozitnim materijalom visoke tvrdoće u boji keramike za koju smo se odlučili.

Rezultat je na kraju bio odličan,a pacijent izuzetno zadovoljan.

All on 6 koncept

Ovakav rad mogu da rade pacijenti bez ijednog zuba koji imaju dovoljnu količinu kosti za ugradnju implanata. Stomatološka ordinacija Meadent prema svom protokolu ugrađuje keramičke mostove na šrafljenje na 5 ili 6 implanata. Za 4 ugrađena implanta naš protokol predviđa rešenja sa protezama koje nemaju spojnicu preko nepca.

Prednosti koncepta All on 6 su velike. Čišćenje usne duplje i održavanje higijene implanata su od velikog značaja za trajanje protetskog rada. Zato mi savetujemo da jednom godišnje pacijent dođe na kontrolu, da mu se odšrafi most, pregledaju implanti i prekontroliše higijena. Takođe je poželjno jednom godišnje donositi kontrolni snimak implanata kako bi stomatolog potvrdio da je sa njima sve u redu ili mogao na vreme da reaguje ako nešto treba korigovati. Ako postoji potreba za korekcijom ona se može obaviti i most ponovo ušrafiti na implante.

Ukoliko nemate nijedan svoj zub, a želite najkvalitetnije protetsko rešenje i pri tome imate dovoljnu količinu vilične kosti konktarijate nas radi pregleda i detaljnog objašnjenja za vaš slučaj.