D.P. rođen 1965. godine

Donja totalna proteza, metalokeramičke navlake sa vizil protezom u gornjoj vilici

Pacijent D.P. rođen 1965. godine javlja se zbog hroničnog problema sa zubima usled višegodišnjeg izbegavanja stomatologa najviše zbog straha prema istom. Kako je situacija postala nemoguća za ishranu, govor i normalno funkcionisanje pacijent je odlučio da se javi u ordinaciju i sanira svoje stanje kompletno.

U gornjoj vilici bočni zubi su bili indikovani za vađenje jer su preostali samo korenovi zuba nakon frakture (pucanja). Zubi u prednjem regionu gornje vilice od levog do desnog očnjaka pokazivali su znake blagog rasklaćenja, ali na osnovu ortopan snimka zaključeno je da uz pravilnu terapiju i adekvatan protetski rad njihovo trajanje može biti značajno produženo.

U gornjoj vilici nakon lečenja, pripreme i ojačanja zuba livenim nadogradnjama savetovana je izrada metalokeramičkog mosta od 6 kruna koji bi pomogli nošenje vizil proteze sa atačmenima (drikerima), što je ujedno bilo i najbolje ponuđeno rešenje za ovog pacijenta. Pacijent je strastveni pušač pa je ugradnja implantata bila nemoguća za realizaciju.

U donjoj vilici, nažalost, pacijent je izgubio svaku šansu za očuvanje zuba, jer je parodontopatija učinila svoje. Svi zubi bili su rasklaćeni, a džepovi izuzetno duboki. S toga, jedino rešenje je bilo vađenje svih zuba i izrada totalne proteze. Nakon toga pacijentu je savetovana ugradnja implantata sa lokatorima nakon 6 meseci ukoliko navike u pušenju bude uspeo da promeni. Ovakvim radom dobija se maksimalna stabilnost donje totalne proteze.

Ukoliko i vi čitanjem opisa ovog rada prepoznajte sopstveni problem možete nam se javiti.