N.P. rođena 1969. godine

Vizil proteza sa atečmenima i metalokeramičke krune /dijastema/ (Boja B1)

Pacijentkinja N.P. rođena 1969. godine javila se zbog vrlo komplikovane situacije koju je imala u ustima. Izražena parodontopatija, koja godinama oslabljuje potporne strukture koje nose zub, dovela je do klaćenja pojedinih zuba, njihove migracije, poprilično otežane funkcije prilikom govora i jela, a ono što joj je najviše smetalo bila je estetika zbog koje je imala nelagodnost.

Nakon analize snimka primetili smo jednu zanimljivu činjenicu. Potporni aparat (4 strukture koje zub čine čvrstim u kosti) u bočnim regijama bio je vrlo zadovoljavajući, dok je prednji region potpuno stradao u obe vilice. Ti zubi nisu se nikako mogli sačuvati, iako su te opcije bile pažljivo razmatrane. Resorpcija (topljenje) kosti i povučenost desni sa vratova zuba, granulacije(mekotkivne patološke strukture) i pokretljivost zuba bile su prevelike.
Pacijentkinji smo morali da izvadimo nekoliko prednjih zuba u gornjoj vilici , a jedan od zuba u donjoj vilici ispao je sam u razmaku od jedne do druge posete. Parodontopatija je teško progresivno oboljenje potpornog aparata zuba u koji spadaju gingiva (desni), alveolarna kost (čašica u kojoj je zub), periodoncijum (vlakna koja zub povezuju sa čašicom) i cement (korenski deo zuba). Naizgled, sam zub je zdrav, ali sve što ga drži je oštećeno. Ovakvi zubi, ako se uoči parodontopatija u ranoj ili srednjoj fazi mogu se učvrstiti PRF režanj operacijom uz dodatak veštačke kosti, dok je u terminalnim stadijumima jedino moguće rešenje vađenje zuba i protetska nadoknada.
Odlučili smo se za izradu kombinovanog rada u obe vilice. Preostali zubi bočno su bili čvrsti pa su iskorišćeni da zajedno u bloku čine mostove koji će imati vezu sa vizil atačmen protezom. Ovakav rad estetski i funkcionalno bio je najadekvatnije rešenje. Pacijentkinja je dugo godina imala velike razmake između gornjih centralnih sekutića i želela je da se to sada promeni.

Na kraju efekat je jasan na slici, ona i njena porodica prezadovoljni, a naša ordinacija uspešno je odgovorila na izazov koji je imala pred sobom.

Savetovana je vrlo učestala higijena zuba nosača, skidanje,kontrola i čišćenje proteze nakon svakog obroka , kao i redovne kontrole u ordinaciji na 6 meseci.

Često pitanje koje nam postavite je sledeće:” Da li će i bočni zubi ispasti ako su već prednji rasklaćeni i da li će to ugroziti čitav rad?” Odgovor je : NE! Potrebno je da se zubi povežu u blok jer će na taj način njihova migracija biti svedena na minimum. Higijena proteze i zuba koji su pod mostom je neophodna svakodnevno tako da se ovakvom vrstom rada trajnost zuba može neograničeno produžiti. Dosta zavisi i od posvećenosti samog pacijenta! Noćno pranje zuba i skidanje proteze ne sme se preskočiti nijedno veče. Nema prilike za popravni. Takođe, kada ja parodontopatija uznapredovala, ali još uvek zubi nisu za vađenje savetujemo da se uradi hirurška intervencija PRF režanj operacije sa dodatkom veštačke kosti i da se sačeka najmanje 2 meseca pre izrade definitivnog rada.”

Za više informacija možete se informisati u našoj ordinaciji. Ukolio imate sličnih problema naćićemo rešenje.