vizil sa atečmenima

S.O. rođen 1953. godine

Vizil sa atečmenima (Boja B1)

Pacijent S.O. rođen 1953. godine javio se u ordinaciju zbog “svadbe sina”. Gospodin vedrog duha , šaljivo je komentarisao da je došlo vreme da on zablista na svadbi kao svekar.

Na osnovu ortopan snimka i pregleda u ordinaciji došli smo do zaključka da je stanje zuba jako zapušteno i da pacijent godinama nije vodio računa o svojim zubima i ustima u celini.
Preostrali zubi bili su čvrsti, živi, ali sa naslagama kamenca na više površina.

Nakon uklanjanja kamenca, vađenja zaostalih starih korenova i nekih zuba koji su imali nepovoljan položaj za budući protetski rad pacijenta smo doveli u fazu da možemo započeti sa protetikom.

Izrada 2 kombinovana rada u obe vilice trajala je oko 3 nedelje nakon čega smo u gornjoj vilici izradili 4 metalokeramičke krune i vizil protezu sa atačmenima, a u donjoj 7 metalokeramičkih krunica i vizil protezu sa atačmenima.
Pacijent je želeo svetliju nijansu zuba jer mu je dosadila boja koju je imao celog života.
Na kraju njegov osmeh govori više od bilo koje napisane reči. Čekamo slike sa svadbe i komentare porodice. Nadamo se najboljem.


Ukoliko i vi imate sličan problem možete zakazati pregled.