N.S. rođena 1955. godine

Keramičke krunice na svim gornjim zubima

Pacijentkinja N.S. rođena 1955. godine javlja se zbog nedostatka većeg broja zuba bočno u gornjoj vilici sa obe strane, a kao glavni problem navodi otežano žvakanje hrane.

Takođe, estetski momenat izostaje upravo zbog prirodnog širokog osmeha koji pacijentkinja ima.

Pacijentkinja poseduje i tzv. degbis, ili strmi položaj gornjih sekutića , zbog čega dvojke u nizu imaju promenjen izgled i veličinu, izbačene su napred i estetika je narušena. Takođe, zbog senke u kojoj se nalaze, jedinice izgledaju tamnije i sitnije. Pacijentkinja je zbog zuba koji su joj bočno nedostajali izgubila stari zagrižaj pa je bilo neophodno izvršiti rekonstrukicju i podići ga za vrednost od oko 1-2 mm.

Pristupljeno je lečenju svih zuba koji su za to bili indikovani. Neophodno je bilo izlečiti sve zube u frontu kako bi izradom nadogradnji krunični deo svakog zuba promenio svoju aksijalnu (uzdužnu) osu i bio složen poput pravilnog polukružnog luka.

Pristupljeno je preciznom brušenju svih zuba nosača mostova i krunica i obraćena pažnja na brušenje ispod desni kako bi na završetku rada nakon cementiranja sve izgledalo što prirodnije.

Pacijentkinja je želela što prirodniju boju, veličinu zuba koja će više odgovarati njenoj građi i konstituciji i želela je da zubi budu lepo složeni.

Na kraju, izrađena su dva metalokeramička mosta od po 4 člana bočno sa desne i leve strane, a napred su izrađene 4 solo krunice. Izrada solo krunica u ovom slučaja bila je indikovana iz 2 razloga. Prvi je bolja estetika, a drugi prirodniji osećaj jer vazduh prolazi između solo krunica isto kao između prirodnih zuba.

Ukoliko i vi imate sličan problem, a želite da ga rešite ne samo funkcionalno već i estetski javite nam se. Mi ćemo vam ponuditi nekoliko rešenja, ali i objasniti koje bi po nama bilo najkvalitetnije i najdugoročnije.