Kombinovani rad, metalokeramičke krunice i vizil proteza sa atečmenima (Boja A2)

M.V. rođena 1964. godine

Kombinovani rad, metalokeramičke krunice i vizil proteza sa atečmenima (Boja A2)

Pacijentkinja M.V. rođena 1964. javlja se zbog ozbiljnih problema na starim metalokeramičkim mostovima i zbog nemogućnosti da normalno jede usled nedostatka bočnih zuba u svim regionima. Nakon urađenog ortopan tomografskog snimka i nekoliko malih retroalveolarnih snimaka situacija je bila kritična za pacijenta zbog neophodnosti da se pre izrade novog protetskog rada prvo pristupi dvema operacijama , tačnije bile su neophodne jedna apikotomija i jedna cistektomija. 2 zuba nosača ispod mosta praktično nisu više ni postojala jer je most star više od 15 godina, a pacijent nije obučen kako da održava higijenu kada je prvi put postavljen rad. Nakon 7 dana uklonjeni su konci nakon operacije, a nakon mesec dana započeta je izrada novog rada.

Skinut je celokupan stari rad i pristupljeno je temeljnom lečenju svih zuba budućih nosača,ojačavanju svih zuba metalnim nadogradnjama, kao i popravci onih zuba koji neće biti uključeni u protetski rad. Zbog gubitka većeg broja zuba bočno pacijentu je savetovana izrada kombinovanog rada, tačnije metalokeramičkog mosta i vizil proteza sa atačmenima, kao najpogodnijeg tipa proteze za nošenje. To je pacijent i prihvatio kao konačno rešenje.

U donjoj vilici urađena su 2 metalokeramička mosta levo i desno. Pacijent je u ordinaciju dolazio 10 dana svaki dan i zajedničkim radom u 7 faza postigli smo odličan efekat na obostrano zadovoljstvo. Boja A2.