J.V. rođen 1976. godine

Vizil sa atečmenima i dolder prečkom

Pacijent J.V. rođen 1976. godine javlja se zbog nedostatka većeg broja zuba u gornjoj vilici i nemogućnosti da se normalno hrani i govori. Od estetike pacijent se davno oprostio. Bila je potrebna rekonstrukcija u svakom smislu, ali stanje preostalih zuba nije ulivalo nadu da se išta može spasiti. U svakom slučaju, ovakvi pacijenti pravi su izazov sa aspekta stomatologije.

Pacijent je u našu ordinaciju došao sa već izrađenim 3d ortopan snimkom kako bi smo mu objasnili može li postaviti implante na mestima gde mu nedostaju zubi. Nakon detaljne analize , precizno uzete anamneze i upoznavanja sa navikama koje je pacijent imao odustali smo od ugradnje implantata. Treba napomenuti da je posao pacijenta celodnevni od jutra do večeri pa bi samim tim za njega i bilo nemoguće da se posveti održavanju higijene u pojačanoj meri. Takođe, očigledna ljubav prema konzumiranju cigareta direktno bi onemogućila oseointegraciju (srastanje sa kosti) implantata i ceo rad bi bio ugrožen.

Sa desne strane u gornjoj vilici bila su prisutna dva izuzetno kvalitetna i čvrsta zuba koja su podvrgnuta lečenju i pripremi za protetiku. Nažalost, sa leve strane jedini zub koji je mogao da bude uključen u protetiku je leva jedinica. Treba napomenuti da je taj zub nekad ranije bio lečen i na njemu se pojavio proces koji smo hirurški morali ukloniti kroz intervenciju koja se zove apikotomija. Izradili smo pacijentu privremenu parcijalnu protezu isključivši kontakte na tom zubu potpuno. Čekali smo 9 nedelja i nakon toga odlučili da je zub spreman za prihvatanje rada.

Ceo rad planiran je kao vizil proteza sa 3 atačmena i dolder prečkom. Odlučili smo se za ovo rešenje kao najbolje s obzirom da sa leve strane pacijent nije imao nijedan zub pa je bilo potrebno na desnoj strani napraviti što veću površinu kontakta proteze. Stabilizaciju proteze na levoj strani postigli smo izradom frez krunice sa sedlom, jer na ovoj krunici izrada atačmena nije dolazila u obzir zbog istorije ovog zuba.

Na kraju najveći estetski izazov bio je dobro uklopiti keramičku jedinicu krunice i akrilatnu jedinicu proteze. To je vrlo teško, ali smo uspeli upotrebom najkvalitetnijih Ivoclarovih zuba za proteze koji se skoro ne razlikuju od keramičkih.

Pacijent je posebno obučen kako da skida protezu koja ima 3 atačmena , kako da je unosi i održava higijenu usta i zuba. Na kraju dobili smo prezadovoljnog pacijenta koji se na protezu vrlo brzo navikao.

Ukoliko i vi imate sličan problem, ostali ste bez većine zuba i mislite da i ono što je preostalo mora da se izvadi nemojte žuriti. Svaki zub koji ostane mnogo znači. Nošenje totalne proteze nije lagano savladati. Mnogi odustanu. Vi nemojte, dođite do nas.