B.S. rođena 1965. godine

Kombinovani rad, metalokeramika i vizil sa atečmenima

Pacijentkinja B.S. rođena 1965. godine javila se u ordinaciju uz prisustvo „izuzetnog straha“ koje je godinama nosila u sebi, jer joj je neki stomatolog jednom rekao da „mora da izvadi sve svoje zube i uradi totalne proteze“.

Prvo je bilo potrebno sa pacijentkinjom ostvariti kontakt kako bi se uspostavilo poverenje da bi smo započeli rad.

Kao što se vidi na slici pacijentkinja je imala obrnut preklop gornjih i donjih zuba na desnoj strani lica i normalan preklop na levoj. Takav položaj zuba poprilično je otežavao put do finalnog rešenja.

Nakon urađenog ortopan snimka pažljivo smo ispitali svaki zub i kost oko svakog zuba, analizirali zagrižaj i položaj svih zuba kako bi smo rešili problem pacijentkinje. Bilo je neophodno 6 zuba izvaditi , od ukupno 20 koliko je pacijentkinja imala.

Pre izrade definitivnog rada , a zbog zahtevnog zagrižaja, odlučili smo se za izradu dva cad cam privremena akrilatna mosta kako bi pacijentkinja uspela da se privikne na novi pravilan zagrižaj. Ovaj most pacijentkinja je bez ikakvih tegoba nosila mesec dana.

Nakon uspešnih mesec dana korišćenja novih zuba u novom zagrižaju, odlučili smo se za izradu dva kombinovana rada. U gornjoj vilici izradili smo metalokeramički most od 6 krunica i vizil protezu sa parom atačmena. Udonjoj vilici izradili smo metalokeramički most od 9 krunica i vizil protezu sa atačemnima.

Pacijentkinja je želela svetlije zube , i dosta je insistirala na obliku i veličini zuba koju je nekad kao mlada imala. Krajnji rezultat bio je jako lep,a pacijentkinja oduševljena kako estetikom, tako i našim strpljenjem.

Zanimljiv je podatak da je kod ove pacijentkinje anestezija bila data za svaku fazu protetike, što je iznosilo oko 46 anestezija u periodu od 2 meseca.

Nakon ovog podatka ,jasno Vam je da svako može danas uraditi zube, bez obzira koliko se plaši.