V.V. rođen 1977. godine

Parcijalna proteza sa atačmenima i krunama na prednjim zubima

Pacijent V.V. rođen 1977. godine dolazi u ordinaciju zbog estetskog i funckionalnog problema u gornjoj vilici. Nedostatak nekoliko bočnih zuba sa obe strane i nemogućnost da normalno žvaće hranu terale su pacijentovu vilicu i neprirodan položaj, čime je, usled prevelike sile došlo do abrazije (trošenja zubne mase) gornjih i donjih prednjih zuba. Visina zagrižaja je drastično opala zbog čega je pacijent počeo da dobija bore na uglovima usana. Jedina šansa da sažvaće hranu bila je kontakt zuba na zub.

Nakon snimka i detaljne analize aparatom za vitalitet zuba došli smo do saznanja da su svi preostali zubi u gornjoj vilici živi, tj. da trauma nijedan zub nije na sreću dovela do toga da treba da se leči.

Odlučili smo se za izradu metalokeramičkog mosta od 10 krunica i vizil proteze sa atačmenima. Otisak uzet adicionim silikonom visoke preciznosti omogućio je da sve krunice bez ikakvih problema legnu na brušene zube nosače i ceo rad legne ispod desni.

Pacijent nije želeo „previše bele“ zube , jer mu se to ne dopada. Želeo je zube po veličini i boji slične njegovim zubima kakve je ranije imao. Pacijent je dobio i adekvatan kontakt zuba u obe vilice čime će njegove kretnje prilikom zagrižaja biti vraćene u normalu.

Dobili smo visoko funkcionalnu nadoknadu i estetski zube baš kakve je pacijent želeo.Ukoliko imate sličan problem možete nas kontaktirati.