R.M. rođen 1985. godine

Pacijent R.M. rođen 1985. javlja se zbog nezgode koju je doživeo lomljenjem 2 zuba napred u gornjoj vilici. Estetika, govor i ishrana su bili onemogućeni. Pacijent nam se javio kako bi što pre efikasno sanirao nastali problem, pri čemu je bilo jako važno da se gornji zubi uklope u izgled donjih zuba.

Nakon analize ortopantomografskog snimka i upotrebe aparata za ispitivanje vitaliteta zuba zaključeno je da usled traume koju je pacijent doživeo nije došlo do nekroze živca niti je bila prisutna trauma u predelu vrhova korenova preostalih zuba budućih nosača. Zbog traume bilo je neophodno izvaditi dva slomljena zuba.

Data je stručna preporuka da uradi kompletan cirkonijum bezmetalni most od 6 krunica u gornjoj vilici , jer je to najkvalitetniji rad pogotovo kada se radi o estetici.

Efektima je pacijent bio oduševljen.