Bezmetalne keramičke krune | M.Z. 32 godine

Pacijentkinja M.Z. rođena 1987. godine javila se u ordinaciju jer nije bila zadovoljna izgledom, bojom i položajem svojih prirodnih zuba. Pacijentkinja je primetila da joj je zagrižaj sve dublji i da su zubi sve tanji, skoro “kao da će svakog trena da puknu”. Takođe, ona je želela svetlije zube i puniji osmeh jer voli da se šminka i sređuje.

Dijagnoza

Nakon analize ortopan snimka i detaljno uzete anamneze prvo smo se terapijski odlučili za venire, keramičke fasete. Ova pacijentkinja bi bila dobra indikacija za takvu terapiju jer nikada nije nosila fiksni aparat. Svi zubi u obe vilice napred su živi i položaj zuba je potrebno malo korigovati. Međutim, nakon rađenih analiza lateralnih (bočnih) kretnji i prednjih kretnji zuba došli smo do zaključka da dubina zagrižaja kod ove pacijentkinje poprilično dovodi u rizik keramičke fasete (venire). Prednje zube je trebalo produžiti i postojala bi realna šansa da u nekoj od ovih kretnji pacijentkinja odlepi keramiku ili čak dovede do njenog slamanja.

Protetski rad

Odlučili smo za sigurniju i identično kvalitetnu estetsku metodu izrade bezmetalnih krunica u obe vilice. Potrudili smo da pacijentkinja ima što bolji zagrižaj što je bilo izuzetno teško jer je ona godinama trošila gornje zube prema donjim i prilagođavala zagrižaj iz dana u dan. Sada kada su urađene bezmetalne cirkonijum krunice u obe vilice trebalo je detaljno se pozabaviti zagrižajem.

Pacijentkinja je bila jako zadovoljna bojom i oblikom zuba, dok je za promenjenu visinu zagrižaja bilo potrebno nešto više dana za privikavanje. Na kraju sve je bilo kako treba.
Sada se pacijentkinja na svojim slikama neprestano smeje.

Ukoliko imate sličan problem i želite da neko rešenju vaše situacije pristupi na temeljan i posvećen način možete nas kontaktirati.