M.B. rođen 1948. godine

Metalokeramičke krune i vizil sa atečmenima

Pacijent M.B. rođen 1948. godine javio se u ordinaciju zbog nedostatka većeg broja zuba u bočnim regijama obe vilice. Preostali zubi napred bili su pokretni i abradirani (potrošeni zagrižajem). Pacijent je hranu žvakao prednjim zubima silom koja je bila prevelika, a poznato je da prednji zubi nemaju takve karakteristike i njihova funkcija je samo u sečenju hrane. Zbog snažnog i nepravilnog zagrižaja prednji zubi su počeli da se klate.
Na osnovu panoramskog ortopan snimka svih zuba doneli smo zaključak da u gornjoj vilici sačuvamo tri zuba sa desne i dva zuba sa leve strane. Ovi zubi su presvučeni i povezani tako da čine dva mosta sa posebnim ležištima (frezovima- naslonima) za protezu, kao i atačmenima (drikerima) na koje proteza treba intimno da nalegne.
U donjoj vilici uspeli smo da sačuvamo samo 4 prednja zuba koja su , iznenađujuće, imala odlične karakterstike i dobru čvrstinu u kosti. Nije bilo neophodno lečenje ovih donjih abradiranih zuba jer nerv zuba težeći da se zaštiti od prejakog zagrižaja “pobegao” u kanal.
Nakon izbrušenih zuba pacijent nije želeo da radi privremene krunice, koje služe da se zaštite živi brušeni zubi. Ali nakon što je anestezija prestala sa dejstvom nije imao bolove.
Vrlo ljubazan i fin gospodin dobio je odličan osmeh kojim je bio jako zadovoljan. Na kraju ostaće nam upečatljivi njegovi sedi brčići savršeno uklopljeni sa novim zubima.