C.S. rođena 1959. godine

Pacijentkinja C.S. rođena 1959. godine javila se povodom sanacije jako lošeg stanja svih zuba, mekih tkiva i kosti.

Nakon standardnih procedura ultrazvučnog uklanjanja kamenca i mekih naslaga, urađena je hirurška intervencija režanj operacije na 15 zuba sa ugradnjom veštačke kosti čime je nakon 2 meseca došlo do učvršćenja svih zuba koji će u daljem planu terapije poslužiti kao nosači mosta. Meko tkivo takođe se značajno oporavilo, a pacijentkinja je bila na terapiji antibioticima da bi se sprečila potencijalna pojava infekcije.

Nakon hirurške sanacije prešli smo na konzervativno lečenje čak 11 zuba na koje će biti postavljene metalne nadogradnje kako bi se rad maksimalno ojačao, a svi zubi zajedno učvrstili.
Nedostatak bočnih zuba u svakom od kvadranata i stanje spuštenog sinusa omogućili su da konačna odluka bude izrada 2 vizil proteze sa atačmenima.
Konačno, kompletan rad uključuje metalokeramički most u gornjoj vilici od 8 članova i vizil protezu sa parom atačmena, a u donjoj vilici most od 7 ćlanova i takođe vizil protezu sa parom atačmena.
Za održavanje higijene zuba nosača ispod mostova dat je savet nabavke waterpik uređaja jer je to najbolji način za dugotrajnost ovakvog rada.

Rešenje postoji gotovo za svaku situaciju u stomatologiji, prepustite nam se. Vaš Mea:Dent