Entries by Milos Potic

C.S. rođena 1959. godine

Pacijentkinja C.S. rođena 1959. godine javila se povodom sanacije jako lošeg stanja svih zuba, mekih tkiva i kosti. Nakon standardnih procedura ultrazvučnog uklanjanja kamenca i mekih naslaga, urađena je hirurška intervencija režanj operacije na 15 zuba sa ugradnjom veštačke kosti čime je nakon 2 meseca došlo do učvršćenja svih zuba koji će u daljem planu […]

Lj.U. rođena 1957. godine

Pacijentkinja Lj.U. rođena 1957. godine, pre 15 godina ostala bez svih zuba zbog agresivne parodontopatije i tada je uradila dve totalne proteze. Gornja proteza koju je donela na pregled u ordinaciju imala je nekoliko pucanja i lepljenja, takođe je podlagana,a ceo prednji deo proteze bio je oštećen. Donja proteza bila je izuzetno tanka i mala, […]