M.M. rođena 1986. godine

Metalokeramičke frezovane krune i vizil sa atečmenima

Pacijentkinja M.M. rođena 1986. godine javila se ordinaciju kako bi potražila savet i pomoć zbog vrlo komplikovanog stanja u kojoj su se našli svi njeni zubi u obe vilice. Parcijalna i neadekvatna rešenja godinama unazad, strah i vrlo nizak prag na bol, kao i zdravstveni problemi koje je prate godinama uticali su da pacijentkinja “uništi” svoje zube i dodatno naruši svoje zdravlje.

Genetski, zubi kod ove pacijentkinje imali su dosta slab kvalitet, ali je čitav niz faktora tokom njenog života uticao da sve izgleda mnogo gore nego što je trebalo.

U ovako zahtevnim rekonstrukcijama zuba i kompletnog osmeha najteže je promeniti navike pacijenta. Ako se to ne shvati kao glavni problem svega protetski rad nema mogućnost da traje u sredini koja se ne održava. Dugotrajna objašnjenja o načinu održavanja higijene nakon završetka protetskog rada, upoznavanje sa raznim aparatima za irigaciju (pranje) krunica i mostova, informacije o novim pastama za zube , koncima, interdentalnim četkicama i četkicama za proteze na pacijentkinju su delovali jako stimulativno.

Na osnovu ortopan snimka morali smo da donesemo teške odluke. Bilo je neophodno izvaditi čak 14 zuba koji su uglavnom bili slomljeni do nivoa desni. Zbog tolikog nedostatka zuba bočno zagrižaj pacijentkinje je potpuno bio izgubljen. Morali smo da ga podignemo i izvežbamo njene mišiće na novu visinu zagrižaja, kako nakon predaje rada ne bi osećala bolove u zglobovima.

Dodatni problem u donjoj vilici bila je pozicija svih donjih zuba koji su bili inklirani (nagnuti) ka jeziku. To nam je pravilo probleme i tamo gde smo mogli zubi su postavljeni u protezi u normalnoj klasi zagrižaja, a tamo gde nije moglo postavljeni su u obrnut preklop. Neke zube bilo je potrebno izlečiti i ojačati livenim nadogradnjama kako bi se nosači mogli ojačati.

Krunicama i protezama smo podigli zagrižaj bočno kako bi sada pacijentkinja imala simetričan izgled lica i kako joj se tako mladoj ne bi pravile bore.

Urađena su dva kombinovana rada. U gornjoj vilici most od 8 krunica i vizil proteza sa atačmenima, a takođe isto to i u donjoj.

Naizgled, jednostavno, ali kod ove pacijentkinje dodatni veliki problem bio je izuzetno nizak prag na bol. Nijedna, pa i najmanja intervencija dodirivanja desni nije mogla da prođe bez davanja anestezije pri čemu treba napomenuti da ni davanje anestezije ne može proći potpuno bezbolno. Pogotovo kada je rad u završnim fazama kada su desni umorne od proba.

Ali, uprkos svemu, pacijentkinja je rešila da ovoga puta izdrži do konačnog završetka i novog lepog osmeha.

Na kraju bila je presrećna kada je ugledala svoj novi osmeh i nije prestajala da se slika. U danima koji slede videćemo se s njom još na kontrolama kako bi nam saopštila svoje utiske.

Ukoliko imate sličnih problema mi vam možemo pomoći.

G.S. rođena 1969. godine

Vizil proteza sa atečmenima i gornji cirkularni most

Pacijentkinja G.S. rođena 1969. javila se u ordinaciju jer već dugo godina nema zube obostrano bočno u obe vilice. Pomeranje i razmicanje njenih zuba vremenom je postalo sve veće i veće, a izgled i oblik zuba nisu bili adekvatni i pacijentkinja je želela da to konačno sredi.

Na osnovu ortopan snimka svih zuba uradili smo analizu postojećeg stanja i videli da su svi zubi u gornjoj vilici zdravi i čvrsti u kosti i da pacijentkinja ima šansu za izradu fiksnog rada koji se ne bi skidao. Imali smo 4 zuba bočno koji su bili zaista dobri nosači mosta. Mogli smo u ovoj situaciji da izbegnemo izradu mobilne proteze. Nakon što smo izbrusili zube uzeli smo vrlo precizan otisak adicionim silikonom 3M, nakon čega tehnika nije imala nikakav problem pri izradi metalokeraičkog mosta od 12 krunica.
U donjoj vilici nismo bočno imali nijedan zub koji je mogao da se iskoristi za budući rad i bili smo prinuđeni da izvadimo 3 zuba. Ostali su nam prednji zubi koje smo povezali u metalokeramički most i izradili vizil protezu na atačmenima, protezu nošenu postojećim krunicama. Vrlo stabilan i kompleksan rad, često rađen u našoj ordinaciji.

Nakon završetka rada u obe vilice pacijentkinja je dobila odličan zagrižaj na svim zubima, šansu da se neprestano smeje i slika, jer iskreno, to joj je bilo i najvažnije, estetika! Mi smo brinuli i o funkciji, kako bi funkcionisanje bilo potpuno normalno i prirodno.

 

D. I. rođena 1967. godine

Vizil proteza na implantima (PRF nadoknada kosti)

Pacijentkinja D. I. rođena 1967. javila se u ordinaciju zbog ozbiljnog problema, parodontopatije. Posle više godina stradanja potpornog aparata zuba pacijentkinja više nije mogla normalno da funkcioniše i bila je rešena da potraži pomoć stomatologa i konačno reši problem.

Nakon analize panoramskog 2d i 3d snimka pacijentkinje zaključili smo da se radi o teškom obliku parodontopatije koji je zahtevao višemesečni rad celog stomatološkog tima. Bila joj je potrebna sveobuhvatna promena, nešto što će joj drastično promeniti kvalitet života.
Prvo je bilo potrebno izvaditi sve zube koji su bili oštećeni parodontopatijom i koje ni u kom slučaju nismo mogli da iskoristimo. U gornjoj vilici 8 zuba je izvađeno, a u donjoj vilici 6.

Uporedo sa vađenjem ovih zuba rađena je intervencija dodatka veštačke kosti sa postavkom PRF fibrinskog transplantata. U pitanju su prirodne membrane koje stvaramo centrifugiranjem sopstvene krvi pacijenta pri čemu dobijamo matriks za popunjavanje defekata u kosti nakon agresivne parodontopatije. Na taj način greben (kost) posle 3 meseca dobija formu koja je adekvatna za prihvatanje skeletirane vizil proteze.

U gornjoj vilici pacijentkinja je imala mesta za ugradnju 2 implantata sa leve strane i 3 svoja zuba sa desne strane. Ova tri zuba su imali regularno stanje potpornog aparata. Odlučili smo se za izradu kombinovanog rada, vizil proteze na implantima sa lokatorima i metalokeramičkog mosta sa frez krunama. Ovakav rad garantovao je izuzetnu stabilnost i funkcionalnost proteze.

Pacijentkinja nam je poslala sliku svojih zuba iz mladosti pa smo nakon pažljivog odabira pronašli zube koji odgovaraju njenim starim zubima kada je bila mlada.

U donjoj vilici ugradili smo sa desne strane 2 implanta na kojim je izrađen metalokeramički most, a u ostalim regionima nedostatke zuba smo nadoknadili izradom metalokeramičkih mostova.

Kompletan rad sa pauzama trajao je oko 6 meseci dok sve nije bilo gotovo. Implante nismo hteli da opterećujemo dok ne postignu punu stabilnost.

Pacijentkinja je na kraju bila prezadovoljna postignutim rezultatima, odlično priča, smeje se i jede.A zubi koje sada ima podsetili su je na izgled iz “mladih dana”.

Ukoliko i vi imate “nerešive probleme” možete nas kontaktirati. Potrudićemo se da Vam pomognemo.

O.Č. rođena 1946. godine

Vizil proteza na implantima

Pacijentkinja O.Č. rođena 1946. godine javila nam se jer već nekoliko godina ima problem sa dve proteze koje je radila. Brzopletost i ishitrenost nakon saveta jednog stomatologa kome se javila pre pet godina, doveli su je do vađenja svih njenih zuba i ugradnje čak 10 implanata u gornjoj vilici i 7 implanata u donjoj vilici. Neadekvatna terapija stomatologa i pacijentkinja koja nije bila dobar kandidat za implante doveli su do gubitka 4 implanta u donjoj vilici i 3 implanta u gornjoj vilici.

Uradili smo ortopan panoramski snimak svih implanata i videli da su preostali implanti u kosti u dobrom stanju, a proteze koje je pacijentkinja nosila zbog neodgovarajućeg dizajna nisu bile stabilne pa je prilikom zagrižaja obarala desnu stranu proteze. I pored brojnih pokušaja da se proteza učini stabilnom nismo nikako mogli da postignemo stabilnost. Osnovni problem ležao je u dizajnu namenskih kruna i ležištu u protezi za te iste krune. Da bi bila stabilna u ustima proteza dizajnirana u metalu mora se vrlo precizno osloniti na namenske krune i zaključati na njima. Zato se posebna pažnja mora obratiti prilikom dizajniranja u laboratoriji. Same gumice koje se nalaze u protezi, tzv. sistem atačmena (drikera) služe za retenciju proteze (da se proteza ne bi otkacila i podigla).

Ovakav kombinovani rad vrlo je težak za izradu, jer i najmanja greška u izradi rada, a posebno prilikom trajnog cementiranja može sve poremetiti. Da bi bilo jasno, regularne proteze imaju 4 elementa koji drže protezu, 2 frezovane krunice i 1 par atačmena. Ovaj rad na implantima imao je 7 frezovanih namenskih kruna i 2 para atačmena što ukupno predstavlja 11 elemenata za nošenje proteze. Dovoljno bi bilo da samo 1 elemenat nije dobro postavljen i proteza će spadati.

Nakon dva sata pripreme cementirali smo sve krunice, podesili protezu pažljivo i proverili okluziju (kontakt gornjih i donjih zuba). Takođe, ovde je vrlo važna bilateralno uravnotežena okluzija (pacijent treba da ima obostrano uravnotežene kontakte na svim zubima).

Na prvoj kontroli konačno smo postigli da proteza u zagrižaju ne spada, a pacijentkinja je bila vrlo iznenađena jer je mislila da “joj nema pomoći”.

N.P. rođena 1969. godine

Vizil proteza sa atečmenima i metalokeramičke krune /dijastema/ (Boja B1)

Pacijentkinja N.P. rođena 1969. godine javila se zbog vrlo komplikovane situacije koju je imala u ustima. Izražena parodontopatija, koja godinama oslabljuje potporne strukture koje nose zub, dovela je do klaćenja pojedinih zuba, njihove migracije, poprilično otežane funkcije prilikom govora i jela, a ono što joj je najviše smetalo bila je estetika zbog koje je imala nelagodnost.

Nakon analize snimka primetili smo jednu zanimljivu činjenicu. Potporni aparat (4 strukture koje zub čine čvrstim u kosti) u bočnim regijama bio je vrlo zadovoljavajući, dok je prednji region potpuno stradao u obe vilice. Ti zubi nisu se nikako mogli sačuvati, iako su te opcije bile pažljivo razmatrane. Resorpcija (topljenje) kosti i povučenost desni sa vratova zuba, granulacije(mekotkivne patološke strukture) i pokretljivost zuba bile su prevelike.
Pacijentkinji smo morali da izvadimo nekoliko prednjih zuba u gornjoj vilici , a jedan od zuba u donjoj vilici ispao je sam u razmaku od jedne do druge posete. Parodontopatija je teško progresivno oboljenje potpornog aparata zuba u koji spadaju gingiva (desni), alveolarna kost (čašica u kojoj je zub), periodoncijum (vlakna koja zub povezuju sa čašicom) i cement (korenski deo zuba). Naizgled, sam zub je zdrav, ali sve što ga drži je oštećeno. Ovakvi zubi, ako se uoči parodontopatija u ranoj ili srednjoj fazi mogu se učvrstiti PRF režanj operacijom uz dodatak veštačke kosti, dok je u terminalnim stadijumima jedino moguće rešenje vađenje zuba i protetska nadoknada.
Odlučili smo se za izradu kombinovanog rada u obe vilice. Preostali zubi bočno su bili čvrsti pa su iskorišćeni da zajedno u bloku čine mostove koji će imati vezu sa vizil atačmen protezom. Ovakav rad estetski i funkcionalno bio je najadekvatnije rešenje. Pacijentkinja je dugo godina imala velike razmake između gornjih centralnih sekutića i želela je da se to sada promeni.

Na kraju efekat je jasan na slici, ona i njena porodica prezadovoljni, a naša ordinacija uspešno je odgovorila na izazov koji je imala pred sobom.

Savetovana je vrlo učestala higijena zuba nosača, skidanje,kontrola i čišćenje proteze nakon svakog obroka , kao i redovne kontrole u ordinaciji na 6 meseci.

Često pitanje koje nam postavite je sledeće:” Da li će i bočni zubi ispasti ako su već prednji rasklaćeni i da li će to ugroziti čitav rad?” Odgovor je : NE! Potrebno je da se zubi povežu u blok jer će na taj način njihova migracija biti svedena na minimum. Higijena proteze i zuba koji su pod mostom je neophodna svakodnevno tako da se ovakvom vrstom rada trajnost zuba može neograničeno produžiti. Dosta zavisi i od posvećenosti samog pacijenta! Noćno pranje zuba i skidanje proteze ne sme se preskočiti nijedno veče. Nema prilike za popravni. Takođe, kada ja parodontopatija uznapredovala, ali još uvek zubi nisu za vađenje savetujemo da se uradi hirurška intervencija PRF režanj operacije sa dodatkom veštačke kosti i da se sačeka najmanje 2 meseca pre izrade definitivnog rada.”

Za više informacija možete se informisati u našoj ordinaciji. Ukolio imate sličnih problema naćićemo rešenje.

L.M. rođena 1948. godine

Gornjni vizil sa atačmenima i donji cirkularni metalokeramički most (Boja B1)

Pacijentkinja L.M. rođena 1948. godine javila se u ordinaciju jer je „došao red i na nju da se konačno bavi sobom ,jer su joj deca ceo život bila važnija“. Nedostatak zuba bočno i razmaci među prednjim zubima u gornjoj vilici,kao i velika teskoba zuba u donjoj vilici stvarali si pacijentkinji nelagodnost kako fizičku tako i estetsku. Sa nama u razgovoru je neprestano držala ruku preko usta,stideći se da pokaže osmeh.

Na osnovu detaljne analize stanja zuba pacijentkinji smo ponudili nekoliko vrlo lepih rešenja za obe vilice od čega je ona izabrala ono koje je njoj bilo najprihvatljivije,a na kraju ,ispostaviće se,za nju i najbrže za navikavanje.

U donjoj vilici svi zubi koji su preostali izbrušeni su i uzet je otisak za cirkularni metalokeramički most od 12 krunica (navlaka). Dok je u gornjoj vilici urađen kombinovani rad od 6 metalokeramičkih krunica i vizil proteze sa atačmenima.

Na oba protetska rada pacijentkinja se brzo navikla i bez ikakvih problema se ponašala kao da su to sve njeni zubi.

Nije joj bilo nimalo svejedno onog momenta kada je ugledala svoj novi osmeh,a njen komentar sve nam je rekao:“Boze,izgledam kao moja sestra pre 20 godina kada je imala divne bele zube:)“. Njeno zadovoljstvo postignutim bilo je ocigledno.

Ukoliko imate sličan problem i vi mislite „da je konačno došao red i na vas“ javite nam se.

V.V. rođen 1977. godine

Parcijalna proteza sa atačmenima i krunama na prednjim zubima

Pacijent V.V. rođen 1977. godine dolazi u ordinaciju zbog estetskog i funckionalnog problema u gornjoj vilici. Nedostatak nekoliko bočnih zuba sa obe strane i nemogućnost da normalno žvaće hranu terale su pacijentovu vilicu i neprirodan položaj, čime je, usled prevelike sile došlo do abrazije (trošenja zubne mase) gornjih i donjih prednjih zuba. Visina zagrižaja je drastično opala zbog čega je pacijent počeo da dobija bore na uglovima usana. Jedina šansa da sažvaće hranu bila je kontakt zuba na zub.

Nakon snimka i detaljne analize aparatom za vitalitet zuba došli smo do saznanja da su svi preostali zubi u gornjoj vilici živi, tj. da trauma nijedan zub nije na sreću dovela do toga da treba da se leči.

Odlučili smo se za izradu metalokeramičkog mosta od 10 krunica i vizil proteze sa atačmenima. Otisak uzet adicionim silikonom visoke preciznosti omogućio je da sve krunice bez ikakvih problema legnu na brušene zube nosače i ceo rad legne ispod desni.

Pacijent nije želeo „previše bele“ zube , jer mu se to ne dopada. Želeo je zube po veličini i boji slične njegovim zubima kakve je ranije imao. Pacijent je dobio i adekvatan kontakt zuba u obe vilice čime će njegove kretnje prilikom zagrižaja biti vraćene u normalu.

Dobili smo visoko funkcionalnu nadoknadu i estetski zube baš kakve je pacijent želeo.Ukoliko imate sličan problem možete nas kontaktirati.

B.S. rođena 1965. godine

Kombinovani rad, metalokeramika i vizil sa atečmenima

Pacijentkinja B.S. rođena 1965. godine javila se u ordinaciju uz prisustvo „izuzetnog straha“ koje je godinama nosila u sebi, jer joj je neki stomatolog jednom rekao da „mora da izvadi sve svoje zube i uradi totalne proteze“.

Prvo je bilo potrebno sa pacijentkinjom ostvariti kontakt kako bi se uspostavilo poverenje da bi smo započeli rad.

Kao što se vidi na slici pacijentkinja je imala obrnut preklop gornjih i donjih zuba na desnoj strani lica i normalan preklop na levoj. Takav položaj zuba poprilično je otežavao put do finalnog rešenja.

Nakon urađenog ortopan snimka pažljivo smo ispitali svaki zub i kost oko svakog zuba, analizirali zagrižaj i položaj svih zuba kako bi smo rešili problem pacijentkinje. Bilo je neophodno 6 zuba izvaditi , od ukupno 20 koliko je pacijentkinja imala.

Pre izrade definitivnog rada , a zbog zahtevnog zagrižaja, odlučili smo se za izradu dva cad cam privremena akrilatna mosta kako bi pacijentkinja uspela da se privikne na novi pravilan zagrižaj. Ovaj most pacijentkinja je bez ikakvih tegoba nosila mesec dana.

Nakon uspešnih mesec dana korišćenja novih zuba u novom zagrižaju, odlučili smo se za izradu dva kombinovana rada. U gornjoj vilici izradili smo metalokeramički most od 6 krunica i vizil protezu sa parom atačmena. Udonjoj vilici izradili smo metalokeramički most od 9 krunica i vizil protezu sa atačemnima.

Pacijentkinja je želela svetlije zube , i dosta je insistirala na obliku i veličini zuba koju je nekad kao mlada imala. Krajnji rezultat bio je jako lep,a pacijentkinja oduševljena kako estetikom, tako i našim strpljenjem.

Zanimljiv je podatak da je kod ove pacijentkinje anestezija bila data za svaku fazu protetike, što je iznosilo oko 46 anestezija u periodu od 2 meseca.

Nakon ovog podatka ,jasno Vam je da svako može danas uraditi zube, bez obzira koliko se plaši.

M.B. rođen 1948. godine

Metalokeramičke krune i vizil sa atečmenima

Pacijent M.B. rođen 1948. godine javio se u ordinaciju zbog nedostatka većeg broja zuba u bočnim regijama obe vilice. Preostali zubi napred bili su pokretni i abradirani (potrošeni zagrižajem). Pacijent je hranu žvakao prednjim zubima silom koja je bila prevelika, a poznato je da prednji zubi nemaju takve karakteristike i njihova funkcija je samo u sečenju hrane. Zbog snažnog i nepravilnog zagrižaja prednji zubi su počeli da se klate.
Na osnovu panoramskog ortopan snimka svih zuba doneli smo zaključak da u gornjoj vilici sačuvamo tri zuba sa desne i dva zuba sa leve strane. Ovi zubi su presvučeni i povezani tako da čine dva mosta sa posebnim ležištima (frezovima- naslonima) za protezu, kao i atačmenima (drikerima) na koje proteza treba intimno da nalegne.
U donjoj vilici uspeli smo da sačuvamo samo 4 prednja zuba koja su , iznenađujuće, imala odlične karakterstike i dobru čvrstinu u kosti. Nije bilo neophodno lečenje ovih donjih abradiranih zuba jer nerv zuba težeći da se zaštiti od prejakog zagrižaja “pobegao” u kanal.
Nakon izbrušenih zuba pacijent nije želeo da radi privremene krunice, koje služe da se zaštite živi brušeni zubi. Ali nakon što je anestezija prestala sa dejstvom nije imao bolove.
Vrlo ljubazan i fin gospodin dobio je odličan osmeh kojim je bio jako zadovoljan. Na kraju ostaće nam upečatljivi njegovi sedi brčići savršeno uklopljeni sa novim zubima.

S.D. rodjena 1960. godine

Gornja vizil proteza sa atečmenima

Pacijentkinja S.D. rodjena 1960. godine javlja se u ordinaciju zbog preloma nadogradnje zuba na desnom gornjem centralnom sekutiću. Ona je osetila nelagodnost,pomeranje cele krunice i povremene bolove kada zagrize. Estetika nije bila presudna,ali je svakako bila zainteresovana može li to bolje da izgleda danas,20 godina nakon njenog prvog rada.

Pacijentkinja nam je objasnila da je u mladosti došlo do pada i povrede obe gornje jedinice nakon čega je dugo lečila oba zuba. Nakon urađenog ortopan snimka svih zuba i pojedinačnog snimka sekutića,a najverovatnije zbog traume, oba sekutića imala su na vrhu korena ciste značajnih dimenzija. Takođe, nadogradnja na desnom sekutiću sa delom zuba bila je slomljena. Oba zuba bila su za vađenje.

Pošto nismo želeli da pacijentkinju ostavimo bez zuba 2 meseca odlučili smo da joj izbrusimo 4 prednja zuba i uzmemo otisak za izradu privremenih CAD Cam kruna. Tako smo joj omogućili da niko ne vidi prazninu od izvađenih sekutića, da može normalno da se hrani i govori, a rana od vađenja ispod mosta od 4 krune polako je zarastala i zatvarala se čekajući definitivnu protetiku.

Nakon 2 meseca sve je bilo spremno za izradu definitivnog rada. Izbrusili smo preostale zube u gornjoj vilici i kroz nekoliko poseta izradili metalokeramički most od 7 krunica i vizil protezu sa atačmenima kao jedno od najudobnijih rešenja za pacijente koji nemaju bočne zube,a ne žele ugradnju implantata.

Na ovakvom vidu proteze ne vide se livene kukice,što je vrlo bitno kod osmeha. Most ima svoja ležišta i drikere u koje se proteza bukvalno „ukači“. Zato je potencijalno žuljanje i do 80% manje u odnosu na standardne plastične proteze bez metala, jer je prenos pritiska žvakanja sa desni prebačen na kompletan most i sve zube koji ga čine.

Pacijentkinja je bila oduševljena izgledom,oblikom i bojom zuba,a njena rečenica „čak je lepše od onog kako sam zamišljala“ dovoljno govori o ishodu.

Meadent tim brine o svakom pacijentu sa mnogo pažnje i mi imamo samo jednu misiju- da pacijent iz ordinacije izađe nasmejan i zadovoljan. Sve reklame ovog sveta ne znače ništa bez toga.

Možemo brinuti i o Vama. Ukoliko nemate stomatologa, imate ogroman strah i „radije bi ste skočili iz aviona nego sto bi ste isli kod zubara“ savetujemo da nas posetite. Razgovor i pregled nikada nikog nisu zaboleli. Samo boli ono sto kao pacijent ne razumete. Pričajte sa svojim zubarom:)