M.Z. rođena 1965. godine

Gornja totalna proteza i donji vizil sa atečmenima Pacijentkinja…

M.K. rođen 1947. godine

Kombinovani rad (vizil proteza i keramički zubi) Boja B1 Pacijent…

L.S. rođena 1970. godine

Metalokeramičkli cirkularni most Pacijentkinja L.S. rođena…

L.S. rođena 1960. godine

Frezovane krune za prihvatanje vizil proteze sa atečmenima Pacijentkinja…
totalna proteza vita zubi

V.S. rođena 1970. godine

Totalna proteza (Vita šestoslojni zubi) Pacijentkinja V.S.…
cirkularni most

M.J. rođena 1961. godine

Cirkularni metalokeramički most Pacijentkinja M.J. rođena…
vizil sa atečmenima

S.O. rođen 1953. godine

Vizil sa atečmenima (Boja B1) Pacijent S.O. rođen 1953.…
cirkularac metalokeramika

D.P. rođena 1954. godine

Metalokeramički most i vizil proteza sa atečmenima Pacijentkinja…
krunice i vizil sa atečmenima

M.M. rođena 1986. godine

Metalokeramičke frezovane krune i vizil sa atečmenima Pacijentkinja…
Metalokeramički most i vizil sa atečmenima

G.S. rođena 1969. godine

Vizil proteza sa atečmenima i gornji cirkularni most Pacijentkinja…