DENTAL IMPLANTS

Ideal replacement of one, more or all teeth

LINE UP YOUR TEETH

Aesthetic "invisible" braces

Quick and easy to perfect teeth

ALL CERAMIC CROWNS AND VENEERS

to a PERFECT smile

Invisible teeth correction

without BRACES

All on 4

Complete Implant Prosthetics

Forget about total dentures and missing teeth

Dentures with Attachments

Comfort, stability, aesthetics

DENTAL INTERVENTIONS WARRANTY

Dental clinic Meadent guarantees for quality and durability of all our dental interventions. We can provide money refund, partial adjustments and/or repeat dental intervention for the following cases:

KOMPOZITNE BELE PLOMBE

Garancija na kompozitnu belu plombu je godinu dana.

Ukoliko dođe do trošenja ili ispadanja plombe u roku ranijem od 1 godine ordinacija će ponoviti postupak najviše još 2 puta o sopstvenom trošku.

 1. Ako je pacijentu objašnjeno da zub nije za kompozitnu plombu usled nedostatka većeg broja zidova, a pacijent insistira na plombi, ovakva plomba ne može biti u garanciji.
 2. Ako je plomba menjana ili prepravljana u drugoj ordinaciji naknadno takva plomba ne može biti u garanciji.
 3. Ukoliko pacijent nema susedne zube i velika plomba sama nosi celu visinu zagrižaja takva plomba ne može biti u garanciji.
 4. Ukoliko se plomba radi na usamljenom zubu ili 2 usamljena zuba koji nose parcijalnu protezu sa žicom takva kompozitna plomba ne može biti u garanciji.
 5. Ako pacijent ima izražen bruksizam (noćno škripanje zubima) i ne želi da uradi splint za relaksaciju ovakvog zagrižaja plombe izrađene na ovim zubima ne mogu biti u garanciji.
 6. Kada stomatolog stručno obrazloži pacijentu zašto plomba ne može biti pod garancijom pacijent je dužan da potpiše da je svestan da garancija ne važi.
 7. Plombe koje su u garanciji su plombe na svim površinama zuba u punom ili delimično punom zubnom nizu, kao i plombe na usamljenim zubima koji nisu preopterećeni u zagrižaju ili nekom protetskom nadoknadom.

PROTETIKA

Garancija na sve protetske radove: proteze, krunice i keramičke fasete je 5 godina.

Garantni uslovi:

Garancija za krunice i keramičke fasete važi  5 godina , uz obavezan uslov da pacijent jednom godišnje dostavi kontrolni ortopan ili mali snimak i uradi redovan kontrolni pregled u našoj ordinaciji, nakon čega stomatolog svojim potpisom overava nastavak garancije.

Garancija podrazumeva zamenu postojeće krunice ili mosta izrađenog u našoj ordinaciji  u slučajevima većeg pucanja keramike, ili pucanja same konstrukcije mosta.

 1. Garancija podrazumeva promenu boje keramike u žuću nijansu ili promenu oblika zuba,kao i dodatka keramike usled vađenja zuba pre otiska, a za vreme privremene cementiranosti rada, a najviše do 6 meseci od predaje rada.
 2. Garancija uključuje najviše 3 dodatne izmene na keramičkom mostu ili kruni, a svaka naredna korekcija plaća se 20 evra i ne računa se u garanciju
 3. Ukoliko je pacijent dao saglasnost za trajno cementiranje rada garancija neće važiti za naknadne promene boje ili oblika zuba, već samo u slučaju broj 1
 4. Ukoliko dođe do rascementiravanja krunice ili nadogradnje na zubu, ordinacija će u okviru garancije ponovo cementirati krunu ili nadogradnju.
 5. Ukoliko je stanje zuba koji je nosio nadogradnju takvo da se nadogradnja ne može ponovo cementirati ordinacija će o svom trošku uraditi novu nadogradnju i krunicu.
 6. Ako zub koji je nosio nadogradnju mora da se izvadi pacijent plaća vađenje, a cena novog protetskog rada umanjuje se za vrednost krunice koja je bila u garanciji
 7. Ako pacijent za vreme privremene cementiranosti rada , a najdalje do 6 meseci od predaje dobije bolove ispod krunice ili mosta ordinacija će o sopstvenom trošku sanirati nastalo stanje.
 8. Ako se nakon trajnog cementiranja dese bolovi ispod krunice ili mosta pacijent snosi troškove lečenja ili potencijalne hirurške intervencije.
 9. Ako dođe do lomljenja zuba nosača usled karijesa nosača takva krunica nije u garanciji i to znači potpuno odusustvo higijene usta i zuba kod pacijenta
 10. Ako pacijentu pukne plastični rub proteze, ispadne zub iz proteze ili pukne livena kukica ili žičica ordinacija će sanirati ove probleme o sopstvenom trošku u garantnom roku
 11. Ukoliko pacijent fizički savije ili proba da modifikuje velike spojnice ili kukice na parcijalnoj vizil protezi ili vizil protezi sa atačmenima takva proteza gubi garanciju.
 12. Ukoliko parcijalna vizil proteza sa atačmenima spada, ordinacija je dužna da u garantnom roku menja retencione gumice o sopstvenom trošku.
 13. Ukoliko pacijent odluči da promeni boju zuba u vizil protezi sa atačmenima, a nakon saglasnosti na probi postave da je sve u redu, takva zamena ne spada u garanciju i ide na račun pacijenta
 14. Ukoliko su parcijalna ili totalna pločasta proteza izrađene na intaktnim desnima (davno vađeni zubi) i puknu u garantnom roku, ordinacija će o sopstvenom trošku izvršiti reparaturu
 15. Ukoliko su parcijalna ili totalna proteza izrađene na intaktnim desnima i ne mogu da stoje u ustima ni pored svih preciznih otisaka na osnovu kojih su rađeni ordinacija će uraditi novu protezu o sopstvenom trošku ili po želji pacijenta refundirati novac u garantnom roku
 16. Ukoliko su parcijalna ili totalna pločasta proteza izrađene na desnima gde su zubi izvađeni u periodu do mesec dana pacijent plaća direktno ili indirektno podlaganje ili reparaturu proteze o sopstvenom trošku u garantnom roku
 17. Ako pacijentu pukne keramička faseta ili se odlepi i pacijent je izgubi ordinacija će uraditi novu o sopstvenom trošku u garantnom roku
 18. Ako se odlepi keramička faseta i pacijent uspe da je sačuva ordinacija o sopstvenom trošku cementirati tu fasetu u garantnom roku
 19. Ako se faseta odlepljuje više od 3 puta ordinacija će uraditi bezmetalnu krunicu na tom zubu o sopstvenom trošku u garantnom roku
 20. Ako pacijent na probi keramičkih faseta odobri izgled i oblik faseta one se odmah cementiraju trajno i svaka nova promena oblika ili boje faseta ide na račun pacijenta i ne podleže garanciji
 21. Ako se usled agresivnih promena u mekom i tvrdom tkivu (parodontopatije) desi (izuzetno retko) da pacijent za vrlo kratko vreme izgubi sve zube nosače takvo stanje protetike ne može biti u garanciji jer aposlutno zavisi samo od agresivnih i iznenadnih promena u pacijentovim ustima
 22. Ukoliko se pacijent, nakon sveobuhvatnih dogovora i razgovora sa stomatologom, zakazanih faza i iskorišćenih termina u ordinaciji, odluči da potpuno promeni sve i da ne želi da prihvati rad ordinacija će mu vratiti 65% ukupnog iznosa koji je platio, a 35% naplatiti na ime troškova materijala, tehnike i utrošenog vremena. Rad pacijentu neće biti predat. Ukoliko su zubi brušeni, ordinacija će izraditi privremene zaštitne krune za te zube o sopstvenom trošku.

IMPLANTI

Garancija na implante je doživotna.

Garancija na ugrađen implant važi doživotno ,ali implant mora da se optereti protetskim radom uz obavezan uslov da pacijent jednom godišnje dostavi kontrolni ortopan ili mali snimak i uradi redovan kontrolni pregled u našoj ordinaciji, nakon čega stomatolog svojim potpisom overava nastavak garancije.

 1. U slučaju gubitka implanta (manje od 1% pacijenata) koji nije opterećen protetskom nadoknadom, implant će biti zamenjen o trošku ordinacije ukoliko i dalje postoje uslovi za ugradnju implanta u vidu kvaliteta i kvantiteta kosti
 2. U slučaju  gubitka implanta koji je opterećen protetskom nadoknadom koja je u garantnom roku pri čemu pacijent ispunjava garantne uslove (dolazak na godišnju kontrolu sa godišnjim snimkom), implant i protetska nadoknada biće zamenjeni o trošku ordinacije, ukoliko i dalje postoje uslovi za ugradnju implanta u vidu kvaliteta, kvantiteta kosti
 3. Ukoliko pacijent odluči da ne dolazi na redovnu godišnju kontrolu , ne dostavlja ortopan snimak, a pri tom usled jako loše higijene usta dovodi sebe do infekcije mekog i tvrdog tkiva oko implanta, gubitak implanta i protetske nadoknade na njemu ne spadaju u garanciju. Tada ponovna ugradnja i protetska nadoknada ponovo idu na račun pacijenta.
 4. Ako ne postoje uslovi za ugradnju novog implanta, primeniće se procedura nadokande kosti koju pacijent dodatno plaća ili će se promeniti kompletan protetski plan.