DENTALNI IMPLANTI

Idealna nadoknada jednog, više ili svih zuba

DIGITALNA

STOMATOLOGIJA

Brzina | Preciznost | Komfornost

ISPRAVITE ZUBE

Estetske "nevidljive" bravice za ispravljanje zuba

Brzo i neprimetno do savršenih zuba

BEZMETALNE KRUNE I FASETE

do SAVRŠENOG osmeha

Nevidljivo pomeranje zuba

bez fiksne proteze

All on 4

IMPLANTI NA BEZUBIM VILICAMA

Zaboravite na totalne proteze koje spadaju

Proteze na "klik"

Udobnost, stabilnost, estetika

KONCEPT ALL ON 6 (Pro Arch | Revitalize)

Koncept All on 6 (Pro Arch ili Revitalize) predstavlja minimalno invazivno protetsko rešenje sa fiksiranim kompletnim zubnim lukom kod bezubih pacijenata.

Fiksiranje zubnog luka vrši se šrafljenjem rada na 6 MULTI-UNIT ABATMENTA povezanih sa 6 implanata koji se ugrađuju posebnom tehnikom koju propisuje ovaj koncept.

Da li je ovaj protetski rad za mene?

Ovakav način savremene protetike možete odabrati ukoliko ste:

bezubi pacijent,
pacijent koji ima vrlo malo svojih zuba bočno (3-4)
pacijent koji ima zube koji su svi za vađenje
ukoliko ne želite protezu

Naravno, potrebno je da 3D snimak na koji vas upućujemo pokaže dovoljnu količinu kosti za smeštanje implanata.

all on 6 ceramic meadent

Šta prvo treba da uradim i od čega da krenem?

Najznačajnije je da pacijent uradi 3D snimak i dostavi ga ordinaciji na analizu. Naš stručan tim stomatologa će u najkraćem roku napraviti sveobuhvatnu analizu kosti obe vilice i predstaviti pacijentu najkvalitetnije protetsko rešenje. Pacijent će biti detaljno obavešten o svim aspektima intervencije, vremenskim okvirima, finansijskim momentima i upoznat sa MULTI-UNIT SISTEMOM koji je REVOLUCIJA u svetu protetike na implantima.

Šta znači MULTI-UNIT ABATMENT i na koji način to funkcioniše ?

MULTI-UNIT ABATMENT je fabrički 3D printovan vezivni element koji povezuje vaše implante i protetski rad. Ovakav abatment idealno odgovara implantu i na njega se šrafi. Izrađuje se u 3 forme:

Ravni

Ravni multiunit all on 6

Kosi 15 stepeni

Kosi multiunit 15 all on 6

Kosi 30 stepeni

Kosi multiunit 30 all on 6
all on 6 multi-unit

MULTI-UNIT ABATMENT poseduje dva šrafa u sebi. Jedan ga povezuje sa implantom, a drugi povezuje protetski rad. Zbog promene ugla od čak 30 ̊ moguća je korekcija pozicije ugrađenog implanta i pravilno planiranje estetike rada. Šraf koji fiksira rad ne sme narušavati estetiku protetskog rada, bez obzira da li se radi o privremenom ili definitivnom radu.

Privremeni i definitivni rad?

 • Privremeni rad

  Postoji više faktora koji nam mogu odrediti da li je moguće kod pacijenta implante opteretiti PRIVREMENIM RADOM odmah po ugradnji. Uz pomoć posebnog uređaja Penguin RFA merimo stabilnost implanta nakon završene ugradnje. Svaka vrednost preko 70 omogućila bi opterećenje implanta odmah po ugradnji. Vrednost skale stabilnosti na uređaju kreće se od 1 do 99.

  Imate staru protezu?

  Ukoliko je pacijent dugo bez zuba i ima svoju totalnu protezu koju je već ranije koristio moguće je povezati protezu sa 4 najstabilnija implanta preko MULTI-UNIT ABATMENTA. Na taj način proteza se potpuno fiksira za implante i sva 4 implanta identično podnose pritisak, što je jako važno sa aspekta čuvanja implanata u kosti, ali i same kosti.

  Ukoliko pacijent prvi put izrađuje protezu nakon ugrađenih implanata takođe je moguće tu privremenu protezu povezati sa implantima preko MULTI-UNIT ABATMENTA. Ovakva konekcija rada sa implantima je savršena, nema tenzije i pritiska na implante što je izuzetno važno nakon završetka ugradnje.

all on 6 privremena proteza
 • Definitivni rad

  DEFINITIVNI RAD podrazumeva izradu keramičke konstrukcije na šrafljenje, što je visoko precizno, tehnički vrlo zahtevno i najbolje protetsko rešenje. Savetuje se čekanje od najmanje 4-6 meseci za gornju i 3-4 meseca za donju vilicu, što najviše zavisi od stabilnosti implanata.

Koliko puta moram da dođem kod zubara, da li to što ću raditi boli i koliko sve traje?

U sledećem primeru daćemo objašnjenje koje će vam pomoći da shvatite celu proceduru, kao i vreme koje je potrebno da se sve završi.

Pacijent iz ovog primera nema svoju protezu i ima nekoliko svojih zuba koji moraju da se izvade i ugrade implanti.

PRVA FAZA

Poseta 1

Na prvi pregled pacijent donosi 3D snimak. Upoznaje se sa stomatološkim timom i dobija detaljne informacije u vezi svega što želi da zna. Nakon analize snimka i saznanja da postoji dovoljno prostora u kosti za Koncept All-on-6 / Pro Arch / Revitalize u istoj poseti se uzima otisak obe vilice za privremenu protezu. Ta procedura je jednostavna i ne traje dugo. Sa pacijentom se dogovara termin za ugradnju implantata koji obično bude za 2-3 dana koliko je potrebno laboratoriji da uradi privremenu protezu.

3d ortopan

Poseta 2

U drugoj poseti pristupamo vađenju zuba (ako pacijent ima neke zube) i ugrađujemo 6 implanata. Ugradnja implanata uz 4% anesteziju je apsolutno bezbolna procedura. Potrebno je oko 30 min za ugradnju jednog implanta. Pomoću Penguin RFA uređaja potrebno je proveriti stabilnost ugrađenih implanata i ako bar 4 implanta pokažu na aparatu stabilnost veću od 70 jedinica tada se mogu i opteretiti privremenim radom. U 4 najstabilnija implanta šrafe se MULTI-UNIT ABATMENTI koji će povezivati implante sa privremenim radom. Minimum 3-6 meseci, a može i duže. Ako stabilnost implanata nije dovoljna, pacijentu se predaje privremena proteza, koja se ne šrafi na implante.

Pingvin RFA

Poseta 3

Treću posetu zakazujemo za 7 dana od momenta ugradnje implanata. Privremeni rad se skine samo zbog uklanjanja konaca i ponovo vrati.

Ukupno vreme za PRVU FAZU je 7-10 dana.

all on 6 multi-unit

DRUGA FAZA

Poseta 1

Nakon 4-6 meseci za gornju, odnosno 3-4 meseca za donju pacijent dolazi da izradi DEFINITIVNI RAD. Potrebno je tada osloboditi dva preostala implanta i aktivirati ih šrafljenjem preostala dva MULTI-UNIT ABATMENTA. Nakon što svi MULTI-UNIT ABATMENTI jasno definišu gde će izlaziti šraf koji fiksira definitivni rad pristupamo anatomskom otisku za izradu individualne kašike koja verno oslikava stanje u pacijentovim ustima.

otisak otvorena kasika

Poseta 2

Nakon 2 dana uzimamo otisak za DEFINITIVNI RAD. Metoda koju koristimo za ovako kompleksne radove je isključivo otisak otvorenom kašikom čime dobijamo vrlo precizne radove. NAŠA ORDINACIJA koristi isključivo MULTI-UNIT ABATMENT SISTEME u keramičkim mostovima koji se šrafe sa implantima. Ovi radovi zahtevaju posebne delove koje naša ordinacija poseduje, od transfera za multi-unit sa posebnim šrafovima, analoge za multiunit, titanijumske cilindre i mnogo toga drugog.

3D printing teeth

Poseta 3

Nakon 3 dana zakazujemo novu posetu koja je možda i najvažniji deo celog rada. To je proba konstrukcije koju je naša zubotehnička laboratorija pripremila, a na osnovu otiska koji smo poslali. Važno je napomenuti da se naši radovi ukoliko su metalne konstrukcije na šrafljenje ne liju u peći, već isključivo 3D printaju. Livenje takvih konstrukcija dovodi do velikih grešaka usled deformacije materijala.

Idealna proba izgleda tako što se konstrukcija pasivno prinese MULTI-UNIT ABATMENTIMA i na njih ušrafi. Nakon toga potrebno je odrediti visinu budućih keramičkih zuba, boju i oblik.

Poseta 4

U ovoj poseti koju zakazujemo za 2-3 dana pacijent se obično najviše obraduje jer dobija konačno DEFINITIVNI RAD. Završava svoj dugački put od bezubog pacijenta do pacijenta koji ima sve zube. Estetika ovakvog rada je besprekorna.

Ukupno vreme za DRUGU FAZU je 10-12 dana.

all on 6 meadent
all on 6 meadent

Cena All On 6 | Pro Arch | Revitalize

ZIMMER / 6 implanata + 6 MULTI-UNIT abatmenta + 12 metalokeramičkih kruna na implantu 5500€
ZIMMER / 6 implanata + 6 MULTI-UNIT abatmenta + 12 metalokeramičkih kruna na implantu + privremena proteza sa konekcijom na implantu 5900€
STRAUMANN / 6 implanata + 6 MULTI-UNIT abatmenta + 12 metalokeramičkih kruna na implantu 6800€
STRAUMANN / 6 implanata + 6 MULTI-UNIT abatmenta + 12 metalokeramičkih kruna + privremena proteza sa konekcijom na implantu 7200€

Prednosti? Mane?

Navikavanje je izuzetno lako, a osećaj da nemate protezu i  “nemate ništa preko nepca” je fantastičan. Odgovarajuća higijena se najbolje postiže upotrebom Waterpik uređaja koji pod pritiskom tušira rad. Estetika je odlična i protetski rad je fiksni. Pacijent sam ne može skinuti svoj rad bez stomatologa.

Mane praktično i ne postoje osim što morate voditi više računa o higijeni. Potrebno je barem jednom godišnje zakazati kontrolu kod stomatologa, kada je moguće rad odšrafiti, prekontrolisati implante i njihove stabilnosti i rad ponovo vratiti. U stomatologiji ovakva vrsta radova je najkompleksnija, ali pruža maksimalan komfor pacijentu.