Dečija stomatologija

Dečija stomatologija predstavlja posebnu granu stomatološke struke, baziranu na specifičnom kontaktu između terapeuta i mladog pacijenta. Strah od prve intervencije kao strah od nepozantog jači je od svake priče i roditeljskog ubeđivanja, a sticanje poverenja u doktora je ozbiljno zahtevan posao. Najmlađi pacijenti su surovo iskreni, zahtevaju vrhunsko strpljenje i pažnju, a rad sa njima vrlo često je i više od čiste stomatologije.

Mališani prilikom dolaska kod stomatologa imaju najveći problem da poveruju osobi sa druge strane, a svaka laž da “ništa neće boleti” može pokrenuti lavinu nepoverenja kada prvi put nešto zaboli. Nakon toga dete traži roditeljsku utehu čime se krug poverenja između lekara i deteta prekida, a novi je jako teško tada ponovo uspostaviti.

Zato važe dva osnovna principa, od čega je prvi da se dete ne sme nikada ni po koju cenu slagati,a drugi da roditelj mora služiti samo kao pratnja i ne sme se mešati u prvi kontakt stomatologa i deteta.

Na kraju procesa sticanja poverenja dobijate dete koje postaje odrasla osoba, a strah od stomatologa ostavlja daleko iza sebe u ranom detinjstvu.

Naša ordinacija može ponuditi sve vrste obuke održavanja higijene kako mlečnih, tako i stalnih zuba, zatim sanaciju svih karijesnih lezija GJC ispunima i kompozitnim ispunima, lečenje mlečnih zuba i zaštitu stalnih odmah nakon nicanja, kao i vađenje mlečnih zuba.

Mi smo tu za vas i vaše mališane. Dođite da se upoznamo i pobrinemo da njihovi zubići ostanu uvek zdravi.