M.M. rođena 1986. godine

Metalokeramičke frezovane krune i vizil sa atečmenima

Pacijentkinja M.M. rođena 1986. godine javila se ordinaciju kako bi potražila savet i pomoć zbog vrlo komplikovanog stanja u kojoj su se našli svi njeni zubi u obe vilice. Parcijalna i neadekvatna rešenja godinama unazad, strah i vrlo nizak prag na bol, kao i zdravstveni problemi koje je prate godinama uticali su da pacijentkinja “uništi” svoje zube i dodatno naruši svoje zdravlje.

Genetski, zubi kod ove pacijentkinje imali su dosta slab kvalitet, ali je čitav niz faktora tokom njenog života uticao da sve izgleda mnogo gore nego što je trebalo.

U ovako zahtevnim rekonstrukcijama zuba i kompletnog osmeha najteže je promeniti navike pacijenta. Ako se to ne shvati kao glavni problem svega protetski rad nema mogućnost da traje u sredini koja se ne održava. Dugotrajna objašnjenja o načinu održavanja higijene nakon završetka protetskog rada, upoznavanje sa raznim aparatima za irigaciju (pranje) krunica i mostova, informacije o novim pastama za zube , koncima, interdentalnim četkicama i četkicama za proteze na pacijentkinju su delovali jako stimulativno.

Na osnovu ortopan snimka morali smo da donesemo teške odluke. Bilo je neophodno izvaditi čak 14 zuba koji su uglavnom bili slomljeni do nivoa desni. Zbog tolikog nedostatka zuba bočno zagrižaj pacijentkinje je potpuno bio izgubljen. Morali smo da ga podignemo i izvežbamo njene mišiće na novu visinu zagrižaja, kako nakon predaje rada ne bi osećala bolove u zglobovima.

Dodatni problem u donjoj vilici bila je pozicija svih donjih zuba koji su bili inklirani (nagnuti) ka jeziku. To nam je pravilo probleme i tamo gde smo mogli zubi su postavljeni u protezi u normalnoj klasi zagrižaja, a tamo gde nije moglo postavljeni su u obrnut preklop. Neke zube bilo je potrebno izlečiti i ojačati livenim nadogradnjama kako bi se nosači mogli ojačati.

Krunicama i protezama smo podigli zagrižaj bočno kako bi sada pacijentkinja imala simetričan izgled lica i kako joj se tako mladoj ne bi pravile bore.

Urađena su dva kombinovana rada. U gornjoj vilici most od 8 krunica i vizil proteza sa atačmenima, a takođe isto to i u donjoj.

Naizgled, jednostavno, ali kod ove pacijentkinje dodatni veliki problem bio je izuzetno nizak prag na bol. Nijedna, pa i najmanja intervencija dodirivanja desni nije mogla da prođe bez davanja anestezije pri čemu treba napomenuti da ni davanje anestezije ne može proći potpuno bezbolno. Pogotovo kada je rad u završnim fazama kada su desni umorne od proba.

Ali, uprkos svemu, pacijentkinja je rešila da ovoga puta izdrži do konačnog završetka i novog lepog osmeha.

Na kraju bila je presrećna kada je ugledala svoj novi osmeh i nije prestajala da se slika. U danima koji slede videćemo se s njom još na kontrolama kako bi nam saopštila svoje utiske.

Ukoliko imate sličnih problema mi vam možemo pomoći.

G.S. rođena 1969. godine

Vizil proteza sa atečmenima i gornji cirkularni most

Pacijentkinja G.S. rođena 1969. javila se u ordinaciju jer već dugo godina nema zube obostrano bočno u obe vilice. Pomeranje i razmicanje njenih zuba vremenom je postalo sve veće i veće, a izgled i oblik zuba nisu bili adekvatni i pacijentkinja je želela da to konačno sredi.

Na osnovu ortopan snimka svih zuba uradili smo analizu postojećeg stanja i videli da su svi zubi u gornjoj vilici zdravi i čvrsti u kosti i da pacijentkinja ima šansu za izradu fiksnog rada koji se ne bi skidao. Imali smo 4 zuba bočno koji su bili zaista dobri nosači mosta. Mogli smo u ovoj situaciji da izbegnemo izradu mobilne proteze. Nakon što smo izbrusili zube uzeli smo vrlo precizan otisak adicionim silikonom 3M, nakon čega tehnika nije imala nikakav problem pri izradi metalokeraičkog mosta od 12 krunica.
U donjoj vilici nismo bočno imali nijedan zub koji je mogao da se iskoristi za budući rad i bili smo prinuđeni da izvadimo 3 zuba. Ostali su nam prednji zubi koje smo povezali u metalokeramički most i izradili vizil protezu na atačmenima, protezu nošenu postojećim krunicama. Vrlo stabilan i kompleksan rad, često rađen u našoj ordinaciji.

Nakon završetka rada u obe vilice pacijentkinja je dobila odličan zagrižaj na svim zubima, šansu da se neprestano smeje i slika, jer iskreno, to joj je bilo i najvažnije, estetika! Mi smo brinuli i o funkciji, kako bi funkcionisanje bilo potpuno normalno i prirodno.

 

D. I. rođena 1967. godine

Vizil proteza na implantima (PRF nadoknada kosti)

Pacijentkinja D. I. rođena 1967. javila se u ordinaciju zbog ozbiljnog problema, parodontopatije. Posle više godina stradanja potpornog aparata zuba pacijentkinja više nije mogla normalno da funkcioniše i bila je rešena da potraži pomoć stomatologa i konačno reši problem.

Nakon analize panoramskog 2d i 3d snimka pacijentkinje zaključili smo da se radi o teškom obliku parodontopatije koji je zahtevao višemesečni rad celog stomatološkog tima. Bila joj je potrebna sveobuhvatna promena, nešto što će joj drastično promeniti kvalitet života.
Prvo je bilo potrebno izvaditi sve zube koji su bili oštećeni parodontopatijom i koje ni u kom slučaju nismo mogli da iskoristimo. U gornjoj vilici 8 zuba je izvađeno, a u donjoj vilici 6.

Uporedo sa vađenjem ovih zuba rađena je intervencija dodatka veštačke kosti sa postavkom PRF fibrinskog transplantata. U pitanju su prirodne membrane koje stvaramo centrifugiranjem sopstvene krvi pacijenta pri čemu dobijamo matriks za popunjavanje defekata u kosti nakon agresivne parodontopatije. Na taj način greben (kost) posle 3 meseca dobija formu koja je adekvatna za prihvatanje skeletirane vizil proteze.

U gornjoj vilici pacijentkinja je imala mesta za ugradnju 2 implantata sa leve strane i 3 svoja zuba sa desne strane. Ova tri zuba su imali regularno stanje potpornog aparata. Odlučili smo se za izradu kombinovanog rada, vizil proteze na implantima sa lokatorima i metalokeramičkog mosta sa frez krunama. Ovakav rad garantovao je izuzetnu stabilnost i funkcionalnost proteze.

Pacijentkinja nam je poslala sliku svojih zuba iz mladosti pa smo nakon pažljivog odabira pronašli zube koji odgovaraju njenim starim zubima kada je bila mlada.

U donjoj vilici ugradili smo sa desne strane 2 implanta na kojim je izrađen metalokeramički most, a u ostalim regionima nedostatke zuba smo nadoknadili izradom metalokeramičkih mostova.

Kompletan rad sa pauzama trajao je oko 6 meseci dok sve nije bilo gotovo. Implante nismo hteli da opterećujemo dok ne postignu punu stabilnost.

Pacijentkinja je na kraju bila prezadovoljna postignutim rezultatima, odlično priča, smeje se i jede.A zubi koje sada ima podsetili su je na izgled iz “mladih dana”.

Ukoliko i vi imate “nerešive probleme” možete nas kontaktirati. Potrudićemo se da Vam pomognemo.

J.S. rođena 1968. godine

Metalokeramički cirkularni most

Pacijentkinja J.S. rođena 1968. godine javila se zbog želje da konačno ulepša svoj osmeh. Dugo je priželjkivala da može lepo da se smeje, priča i slika se. Nakon što su joj se “složile kockice” odlučila je da dođe kod nas na pregled i vidi šta se može uraditi.

Zagrižaj pacijentkinje bio je dosta zahtevan posmatrano sa strane protetskog rada jer je sa desne strane bočno pacijentkinja imala ukrštenzagrižaj, a sa leve strane obrnut preklop. U prednjem delu lica zagrižaj je bio pravilan samo za prva četiri zuba.

Postavlja se pitanje da li je pacijentkinja ovakav zagrižaj imala od kad je dobila svoje stalne zube u mladosti ili je ovakav položaj zuba iznuđen nekim pomeranjem zuba? Kod nje, zubi su bili prirodno pozicionirani na ovaj način još u mladosti jer nije zelela da nosi protezu. Odlučili smo se da ne menjamo drastično klasu zagrižaja i da, tamo gde je to moguće ispravimo postojeće stanje. Tamo gde je obrnut preklop bio prevelik samo smo ga dosta smanjili, ali klasu nije bilo moguće promeniti.

Svi zubi pacijentkinje bili su zdravi, ali loše postavljeni i tamni. Jedino gornji desni centralni sekutić bio je ranije lečen, pa smo na njemu morali da uradimo livenu nadogradnju koja nam je poslužila kao ojačanje za nošenje protetskog rada (cirkularni most).

Na kraju pacijentkinji smo izradili 6 metalokeramičkih mostova u najprirodnijoj svetloj nijansi B1. Ona je bila oduševljena izgledom ,a nakon par dana pohvalila je i funkciju.

O.Č. rođena 1946. godine

Vizil proteza na implantima

Pacijentkinja O.Č. rođena 1946. godine javila nam se jer već nekoliko godina ima problem sa dve proteze koje je radila. Brzopletost i ishitrenost nakon saveta jednog stomatologa kome se javila pre pet godina, doveli su je do vađenja svih njenih zuba i ugradnje čak 10 implanata u gornjoj vilici i 7 implanata u donjoj vilici. Neadekvatna terapija stomatologa i pacijentkinja koja nije bila dobar kandidat za implante doveli su do gubitka 4 implanta u donjoj vilici i 3 implanta u gornjoj vilici.

Uradili smo ortopan panoramski snimak svih implanata i videli da su preostali implanti u kosti u dobrom stanju, a proteze koje je pacijentkinja nosila zbog neodgovarajućeg dizajna nisu bile stabilne pa je prilikom zagrižaja obarala desnu stranu proteze. I pored brojnih pokušaja da se proteza učini stabilnom nismo nikako mogli da postignemo stabilnost. Osnovni problem ležao je u dizajnu namenskih kruna i ležištu u protezi za te iste krune. Da bi bila stabilna u ustima proteza dizajnirana u metalu mora se vrlo precizno osloniti na namenske krune i zaključati na njima. Zato se posebna pažnja mora obratiti prilikom dizajniranja u laboratoriji. Same gumice koje se nalaze u protezi, tzv. sistem atačmena (drikera) služe za retenciju proteze (da se proteza ne bi otkacila i podigla).

Ovakav kombinovani rad vrlo je težak za izradu, jer i najmanja greška u izradi rada, a posebno prilikom trajnog cementiranja može sve poremetiti. Da bi bilo jasno, regularne proteze imaju 4 elementa koji drže protezu, 2 frezovane krunice i 1 par atačmena. Ovaj rad na implantima imao je 7 frezovanih namenskih kruna i 2 para atačmena što ukupno predstavlja 11 elemenata za nošenje proteze. Dovoljno bi bilo da samo 1 elemenat nije dobro postavljen i proteza će spadati.

Nakon dva sata pripreme cementirali smo sve krunice, podesili protezu pažljivo i proverili okluziju (kontakt gornjih i donjih zuba). Takođe, ovde je vrlo važna bilateralno uravnotežena okluzija (pacijent treba da ima obostrano uravnotežene kontakte na svim zubima).

Na prvoj kontroli konačno smo postigli da proteza u zagrižaju ne spada, a pacijentkinja je bila vrlo iznenađena jer je mislila da “joj nema pomoći”.

J.R. rođen 1955. godine

Abrazija gornjih zuba rešena metalokeramičkim krunama

Pacijent J.R. rođen 1955. godine javio se zbog istrošenosti zuba u gornjoj vilici koja je nastala usled prejakog zagrižaja i noćnog škrgutanja zubima.

Višedecenijski problem rezultirao je potpunom abrazijom gornjih zuba i delimičnom donjih zuba. Pacijent više nije mogao da žvaće hranu. Na uglovima usana zbog izgubljene visine zagrižaja pojavile su se bore.

Osmeh je pacijent vrlo retko koristio jer se u osmehu zubi nisu videli.

Izlečili smo većinu zuba u gornjoj vilici,izradili livene nadogradnje i tako nadomestili onu zubnu masu koja je nedostajala. Nakon cementiranja nadogradnji uzet je precizan otisak silikonom i izrađen most od 10 metalokeramičkih krunica u gornjoj vilici.

Nakon cementiranja mosta visina zagrižaja je ponovo vraćena u normalu i pacijent je konačno počeo da se smeje.

Problem u ovakvim situacijama jeste i dalje snažan zagrižaj koji se neće promeniti izradom mosta. Njegovi donji zubi i dalje su ostali u prirodnom izdanju,a posto je keramička krunica tvrđa od gleđi postojala je opasnost da pacijent nastavi abraziju svojih donjih zuba.

Zato je savetovana izrada gumenog splinta za bruksizam (noćno stiskanje zubima) kako bi se zagrižaj relaksirao i trajnost zuba produžila.

D.M. rođen 1967. godine

Metalokeramički cirkularni most

Pacijent D.M. rođen 1967. godine javio se u ordinaciju zbog nedostatka pojedinih bočnih zuba, otežane ishrane i narušene estetike osmeha. Većina preostalih zuba imala je na sebi plombe na više površina koje su vremenom počele da se troše, prebojavaju, a postale su i hrapave i podložne kačenju plaka, pa je i sama estetika bila sve veći problem. Pacijent ima širok osmeh koji je otkrivao sve nedostatke.

Analizom snimka odlučili smo se za izradu fiksnog rada, 3 metalokeramička mosta u gornjoj vilici u najprirodnijoj svetloj nijansi. To se jako lepo uklopilo u izgled pacijenta, njegovu polusedu bradu i kosu.

Na snimku su bile prisutne 2 metalokeramičke krunice na obe jedinice , dok su svi preostali zubi izgledali oštećeno. Najlogičnije rešenje bilo je i najlepše. Da bi smo uradili čvrst i estetski lep rad morali smo da skinemo krunice sa centralnih sekutića , izbrusimo preostale zube i uzmemo precizan otisak adicionim silikonom kako bi izradili mostove , 2 bočna i jedan u prednjem regionu gornje vilice.

Naš pacijent bio je izuzetno osetljiv na vodu iz turbine tokom brušenja, uz komentar da ”ne može da diše na nos i ne ume da zatvori jezikom ulaz u grlo”. Nakon 15 minuta mučenja i konstantnih prekida u radu stomatologa pacijent je “uvežbao” kako da zatvori jezikom grlo i kako da diše na nos. To govori da “svako od nas sve može kada to čvrsto odluči”. On sam bio je oduševljen što je postigao nešto što je mislio da ne može. Nama je rad u tom trenutku bio drastično olakšan.

Danas, ljudi se sreću sa mnogobrojnim strahovima, ali kada se sve stavi na tas, 90% strahova je neopravdano zbog nedovoljne ili loše informisanosti. 10% su realni strahovi.

U stomatologiji ništa ne treba da izgleda strašno. Iglice za anesteziju su bukvalno “iglice”, tanke toliko da ih jedva i vidite. Pažljiva ruka stomatologa i prijateljski pristup svačiji osmeh mogu da učine savršenim.

Sve polazi samo iz glave. Navike i strah menjaju se za jedno popodne, verovali ili ne.

N.P. rođena 1969. godine

Vizil proteza sa atečmenima i metalokeramičke krune /dijastema/ (Boja B1)

Pacijentkinja N.P. rođena 1969. godine javila se zbog vrlo komplikovane situacije koju je imala u ustima. Izražena parodontopatija, koja godinama oslabljuje potporne strukture koje nose zub, dovela je do klaćenja pojedinih zuba, njihove migracije, poprilično otežane funkcije prilikom govora i jela, a ono što joj je najviše smetalo bila je estetika zbog koje je imala nelagodnost.

Nakon analize snimka primetili smo jednu zanimljivu činjenicu. Potporni aparat (4 strukture koje zub čine čvrstim u kosti) u bočnim regijama bio je vrlo zadovoljavajući, dok je prednji region potpuno stradao u obe vilice. Ti zubi nisu se nikako mogli sačuvati, iako su te opcije bile pažljivo razmatrane. Resorpcija (topljenje) kosti i povučenost desni sa vratova zuba, granulacije(mekotkivne patološke strukture) i pokretljivost zuba bile su prevelike.
Pacijentkinji smo morali da izvadimo nekoliko prednjih zuba u gornjoj vilici , a jedan od zuba u donjoj vilici ispao je sam u razmaku od jedne do druge posete. Parodontopatija je teško progresivno oboljenje potpornog aparata zuba u koji spadaju gingiva (desni), alveolarna kost (čašica u kojoj je zub), periodoncijum (vlakna koja zub povezuju sa čašicom) i cement (korenski deo zuba). Naizgled, sam zub je zdrav, ali sve što ga drži je oštećeno. Ovakvi zubi, ako se uoči parodontopatija u ranoj ili srednjoj fazi mogu se učvrstiti PRF režanj operacijom uz dodatak veštačke kosti, dok je u terminalnim stadijumima jedino moguće rešenje vađenje zuba i protetska nadoknada.
Odlučili smo se za izradu kombinovanog rada u obe vilice. Preostali zubi bočno su bili čvrsti pa su iskorišćeni da zajedno u bloku čine mostove koji će imati vezu sa vizil atačmen protezom. Ovakav rad estetski i funkcionalno bio je najadekvatnije rešenje. Pacijentkinja je dugo godina imala velike razmake između gornjih centralnih sekutića i želela je da se to sada promeni.

Na kraju efekat je jasan na slici, ona i njena porodica prezadovoljni, a naša ordinacija uspešno je odgovorila na izazov koji je imala pred sobom.

Savetovana je vrlo učestala higijena zuba nosača, skidanje,kontrola i čišćenje proteze nakon svakog obroka , kao i redovne kontrole u ordinaciji na 6 meseci.

Često pitanje koje nam postavite je sledeće:” Da li će i bočni zubi ispasti ako su već prednji rasklaćeni i da li će to ugroziti čitav rad?” Odgovor je : NE! Potrebno je da se zubi povežu u blok jer će na taj način njihova migracija biti svedena na minimum. Higijena proteze i zuba koji su pod mostom je neophodna svakodnevno tako da se ovakvom vrstom rada trajnost zuba može neograničeno produžiti. Dosta zavisi i od posvećenosti samog pacijenta! Noćno pranje zuba i skidanje proteze ne sme se preskočiti nijedno veče. Nema prilike za popravni. Takođe, kada ja parodontopatija uznapredovala, ali još uvek zubi nisu za vađenje savetujemo da se uradi hirurška intervencija PRF režanj operacije sa dodatkom veštačke kosti i da se sačeka najmanje 2 meseca pre izrade definitivnog rada.”

Za više informacija možete se informisati u našoj ordinaciji. Ukolio imate sličnih problema naćićemo rešenje.

J.Đ. rođena 1978. godine

Pacijentkinja J.Đ. rođena 1978. godine javila se u ordinaciju jer “više nije mogla da podnese situaciju u ustima”. Otok iznad desne trojke i bolovi bili su kap koja je prelila čašu. Godine straha od stomatoloških intervencija, trudnoća i obaveze koje nakon porođaja slede, genetika koja joj nimalo nije bila naklonjenja samo su neki od razloga zašto su zubi ovako stradali.

Potpuno sama i bez ikakve preporuke otišla je na Google i pronašla nekoliko ordinacija. Išla je na nekoliko mesta slušajući savete, postavljane dijagnoze i date terapije, ali na kraju se odlučila da joj Meadent ordinacija bude poslednja stanica. Pacijentkinja ne živi blizu i svaki dolazak zahteva finansijski i vremenski trošak, ali je njena odlučnost bila daleko jača od ovih otežavajućih faktora.

Objašnjen joj je detaljan plan rada uz vrlo opušten i neagrisavn pristup stomatologa čime je uspostavljeno poverenje, ključna karika za izradu ovakvog rada. Pacijentkinja je bila izuzetno rešena da “održava svoje zube bolje nego ikada nakon što konačno dobije lep osmeh” . Nabavila je električne aparate za higijenu i bezrezervno prihvatila naše stručne savete.

Bilo je potrebno izvaditi šest zalomljenih korenova u gornjoj vilici, uraditi tri lečenja preostalih zuba i pojedine zube ojačati nadogradnjama, ali najveći problem zadavala nam je trojka gangrenozno inficirana koja je stvorila proces u kosti koji nikako nije hteo da se smiri. Ovaj zub bio je strateški važan za protetiku, ali vrlo nesiguran.

Na kraju smo odlučili da uradimo apikotomiju nakon niza aplikacija lekova u zub i vizuelno pristupimo zoni infekcije. Kiretaža je urađena, cistična formacija uklonjena, ceo prostor dobro mehanički i hemijski obrađen i aplikovana veštačka kost u zonu rane. Nakon 7 dana svi bolovi su prestali, rana primarno zarasla i zub je bio spreman. SAVET: Ukoliko radite apikotomiju i zub treba da podnese solo krunu savetujemo da to ne radite najmanje 3 meseca nakon intervencije. Ovaj zub je bio sam jedan od niza zuba koji su služili kao nosači mosta pa je pritisak bio pravilno raspoređen na više zuba.

Na kraju , urađen je metalokeramički cirkularni most od 12 krunica u najprirodnijoj svetloj nijansi B1. Osmeh pacijentkinje je istog momenta postao mnogo lepši, a ona vrlo zadovoljna. Čekajući reakciju sopstvenih ukućana strepela je jer dugo nije imala takve zube, tačnije od momenta kada je bila devojka. Kada je došla na kontrolu rekla je da su svi “oduševljeni kako sada izgleda”. To je bilo lepo priznanje za trud koji smo uložili.

Sada je samo trebalo detaljno bavljenje higijenom. Svako veče prati zube četkicom, koristiti električni irigator za ispiranje, a ujutru tečnost za ispiranje. To je jedini način da rad dugo opstane i pacijentkinja ima lepe i zdrave desni i zube nosače.

D. P. rođen 1975. godine

Cirkularac u gornjoj vilici (boja B1)

Pacijent D. P. rođen 1975. godine dolazi u ordinaciju zbog neadekvatne estetike gornjih zuba. Pacijent nije bio zadovoljan bojom i izgledom svojih zuba. Takođe je primetio da je u poslednje vreme zubna gleđ počela da se troši i sečivne ivice zuba pucaju. Svi zubi bili su nareckani i sa oštrim ivicama.

Nakon analize ortopan snimka i razgovora sa pacijentom shvatili smo da se radi o pacijentu koji ima skoro sve zube zdrave, sa svega nekoliko kompozitnih belih plombi. Strah od zubara i stomatološke intervencije, kao i stres koji je imao na svom poslu doveli su do toga da se postojeće stanje nije pravilno održavalo i došlo je do pojave problema. Odlučili smo da rešimo estetski problem i pacijentu predložili nekoliko vrlo kvalitetnih rešenja.

Uradili smo 3 mosta u gornjoj vilici i izabrali nijansu zuba koja je pacijentu najviše estetski bila prihvatljiva. Širok osmeh koji je pacijent uvek imao sada je konačno došao do izražaja.
Slika koju trenutno vidite pokazuje kako mogu izgledati desni nakon završene protetike, praktično, kao da ništa nije ni rađeno. Pravilna higijena aparatima koji pod pritiskom ispuštaju destilovanu vodu i antiseptičke rastvore od ključne je važnosti za dugotrajnost rada i kvalitet desni.

SAVET : Gde god odlučite da uradite protetiku i ulepšate svoj osmeh ozbiljnu pažnju nakon završetka posvetite higijeni, a najbolje je da vam vaš stomatolog detaljno objasni na koliko sve načina možete držati higijenu i produžiti trajanje vašeg rada na beskonačni period.